23. veebruarist hakkab kehtima uus määrus imiku piima- ja jätkupiimasegudele

Veebruari teisest poolest hakkab kehtima uus määrus imiku piima- ja jätkupiimasegudele, mis toob kaasa uued nõuded tootjatele.

Veterinaar- ja Toiduameti peaspetsialist Airika Salumets tõi välja peamised muudatused. „Uue määrusega uuendatakse koostisosade nõudeid vastavalt uutele teaduslikele andmetele, keelatakse kasutada toitumis- ja tervisealaseid väiteid imiku piimasegudel ja ühtlustatakse märgistuse nõudeid toidualase teabe määruse nõuetega,“ selgitas Salumets.

Salumets lisab, et varasemalt toodetud imiku piima- ja jätkupiimasegusid võib edasi turustada. „Kuni 22.02.2020 toodetud imiku piima- ja jätkupiimasegusid võib turustada kuni nende varude lõppemiseni.“

Imiku piima- ja jätkupiimasegude puhul on tegemist eritoiduga. Eritoiduks nimetatakse toitu, mis on mõeldud tavapärasest erinevate toitumisvajadustega inimestele ning mis on seetõttu valmistatud eritehnoloogiat kasutades või millel on tavatoidust erinev koostis.