Lähima viie aasta jooksul kaalub elektriauto ostmist 22% Eesti inimestest ning lähima kümne aasta jooksul kavandab seda 36%, selgus Citadele panga ning uuringufirma Norstat Baltikumis läbi viidud küsitlusest.

Järgmiste aastate jooksul on tõenäoline, et terves Baltikmus hakkab ringi liikuma märksa rohkem elektriautosid, kuna Citadele panga poolt tellitud uuringu järgi on üleüldine meelestatus elektriautode osas vägagi positiivne.

„Kui võtta aluseks meie küsitlus, siis võib juhtuda, et Leedu teedel saab elektrijõul liikuvaid masinaid olema veel kõige rohkem, sest seal märkis lausa 46% küsitletutest, et kaalub elektriauto ostu lähima kümne aasta jooksul. Eestis on see number 36% ja Lätis 39%,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Uuring selgitas välja, et üleüldiselt on Eesti inimeste toetus elektriautodele suur ja seda isegi inimeste seas, kes ise elektriauto ostu ei planeeri. 32% vastanutest märkis, et neil ei ole elektriauto ostu küll kavas, kuid toetavad elektriautode laiemat kasutamist. Seevastu 16% Eesti inimestest ütles, et nad ei kavatse elektriautot kunagi osta, sest pooldavad sisepõlemismootoriga autode kasutamist.
 
„Mõnevõrra pooldasid sisepõlemismootoreid rohkem mehed (18%) kui naised (13%), aga huvitav oli see, et järgmistel aastatel elektriauto ostu kaalumise osas olid üldiselt meestel kindlamad plaanid selline sõiduk muretseda,“ märkis Hakiainen. Naistest tervelt 44% vastas, et ei plaani üldse endale autot osta, kuid üleüldiselt pooldavad elektriautosid. Meestest arvas samamoodi 19%.
 
Küsitlusest joonistus ka ettearvatavalt välja, et kavatsus elektriauto muretseda on kõrgem linnades ning madalam väiksemates asulates ja maakohtades.
 
Hakiainen selgitas lisaks, et inimeste kavatsus elektriauto osta ei tähenda muidugi kohe, et need inimesed ka sellise sõiduki lähiaastatel muretsevad, sest kavatsuste kõrval mängivad olulist rolli ka muud tegurid. „Paljud märkisid, et üheks takistuseks võib saada suhteliselt suur esialgne kulu sellise sõiduki ostmisel. Kui näiteks Leedus kavandab suurem protsent inimesi elektriauto ostu, siis Eestis võib olla selleks hoopis rohkem soodsamaid võimalusi, näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt pakutud elektriliste sõidukite soetamise toetusprogramm.“
 
Riigi poolt pakutavate toetusprogrammide kõrval on oluline ka piisav laadimisjaamade võrgustiku olemasolu ning muud ostu soodustavad meetmed.

„Oma liisingulepingute järgi näeme, et eelkõige tuleb praegu huvi elektriautode ostmise vastu ettevõtete poolt. Neile on vägagi oluline liisingu võimalus ning selle juures näiteks see, et null eurose sissemaksega lepingud vähendavad tuntavalt esmase investeeringu suurust. Eraisikute puhul muretsetakse aga tihti elektriauto just pere teiseks sõidukiks,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht.

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi septembris. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.

Citadele Group on Läti finantskontsern, mis pakub pangandus-, finants- ja varahalduse teenuseid. Citadele grupi peakontor asub Riias, selle tütarettevõtted ja filiaalid tegutsevad Lätis, Leedus, Eestis ja Šveitsis.