SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab 13 ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-süsteemi projekti ning eraldab nende tarbeks Euroopa Ühtekuuluvusfondist (ÜF) 39 miljonit eurot.

Suurimad toetuse saajad on AS Viimsi Vesi ja Strantum OÜ. Viimsi veekorralduse parandamiseks suunab KIK ÜFist 12,2 miljonit eurot ning Strantumi Harku valla veemajandusprojekti toetab 9,7 miljoni euroga. 

"Suures osas Viimsist on joogivesi tänu ainulaadsele tehnoloogiale ja eurorahade toel tehtud investeeringute esimesele etapile muutunud kvaliteetseks. KIKi seekordne rahastusotsus võimaldab ära teha ka teise investeeringute etapi. Selle raames uuendatakse Muuga küla veevarustussüsteem ning reoveepuhasti, mis hakkab tulevikus teenindama kogu Viimsi valda," ütles KIKi nõukogu esimees keskkonnaminister Keti Pentus-Rosimannus.

Teistest maakondadest on üks suurima toetussumma saaja Valga Vesi AS, kes rekonstrueerib enam kui 2,1 miljoni euro eest Valga linna ühisveevärki ja kanalisatsioonisüsteeme.

Keskkonnaministri sõnul on Eestis tänu suurtele investeeringutele tekkinud viimastel aastatel veemajanduses väga tugev tehnoloogiline oskusteave, mida on võimalik nüüd pakkuda riikidesse, kus veemajandusse alles hakatakse investeerima. „Meie vee-ettevõtjad saaksid oma oskuste ja infoga kindlasti mitmetes riikides kasulikud olla,“ sõnas ta.


Lisaks Harju- ja Valgamaale suunatakse ÜFi vahendeid veel Läänemaale, Järvamaale, Viljandimaale, Võrumaale, Jõgevamaale  ja Lääne-Virumaale.

 

Neljandasse veemajanduse infrastruktuuri  taotlusvooru esitati  20 taotlust, kus sooviti ÜFist kokku taotleda 65,3 miljonit eurot.

 

Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ rakendamise eesmärk on elanikele nõuetekohase veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks vajalike ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine.

 

Perioodil 2007-2013 on tänaseks KIK otsustanud kokku toetada 86 veeinfrastruktuuri projekti üle Eesti, mille tulemusena luuakse elanikele võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning

saada endale nõuetele vastav joogivesi.  Koos neljanda taotlusvooru positiivsete otsustega on KIK suunanud veemajandusse ligi 464 miljonit eurot.

Täpsema ülevaate kõigis neljas toetusvoorus raha saanud projektidest leiab meie Keskkonnainvesteeringute Keskuse koduleheküljelt.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks.

Kokku on KIKist kolmeteist aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti. Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu juhib keskkonnaminister.