15. jaanuaril tähistas Vikipeedia oma kahekümnendat sünnipäeva, selle puhul kuulutas MTÜ Wikimedia Eesti välja 2020. aasta Vikipeedia sõbra, kelleks on Edina Csüllög.

  • Bioneeri uudised
  • 3. veebruar 2021
  • Foto: Vikipeedia sõber Edina Csüllög/Laur Lõhmus. Litsents CC SA-BY 4.0

Edina Csüllög on Ungari päritolu Eestis elav filmitegija, kes korraldas 2020. aasta algul Lõuna-Eestis vikiseminari Venemaalt tulnud soomeugrilastele. Idee sündis Csüllögi sõnul tänu Sirli Zuppingule, kes soovitas soome-ugri filmifestivalil Vikipeediaga koostööd teha. Soome-ugri filmifestival ehk FUFF on Eestis toimuv lühifilmifestival, mida korraldatakse aastast 2014.

Festivali korraldatakse eesmärgiga tekitada huvi soome-ugri mängu- ja eksperimentaalfilmide vastu, näidatavate filmide autorid on soome-ugri filmitegijad või filmid käsitlevad soome-ugri teemasid. Csüllög oli Vikipeedia tegevusega juba varasemalt kursis ning ta seostab Vikipeediat eelkõige vabaduse ja teadmisega, et Vikipeedia on koht, kust saab sõltumatut informatsiooni eri asjade kohta maailmas. Edina Csüllög peab liikide ja rahvuste mitmekesisust ja põlisrahvaste vaimsuse hoidmist üheks ilusaimaks asjaks siin ilmas.

“Kui filmitegemist saab alati õpetada, sest oskajaid leidub, siis keelega on sageli keerulisem. Ilma nendeta, kes keelt sügavuti valdavad, on asi hapu. Ei tohi jääda ootama keele väljasuremist, sest siis on seda uuesti elule äratada juba ülimalt keeruline või üldse võimatu,” sõnab Edina Csüllög.

Filmitegija rõhutab keele hoidmise ja uute keeleaktivistide tähtsust ning toob välja, et  Vikipeedia on nii soomeugrilaste kui ka teiste väikerahvaste jaoks oma loomult üks olulisemaid keele hoidmise paiku. Csüllög selgitab, et Vikipeedia on lisaks keele hoidmisele koht, kus kasvatada tutvuste ringi ja arendada olemasolevaid sõprussuhteid, nii tundub vikimaailma ja soome-ugri maailma kokkutoomine igati loomulik samm.  

Csüllög peab vajalikuks tõsta teadlikkust vikiprojektide teemal, oluliseks asjaoluks on näiteks see, et Venemaal ei ole vene keelest erineva emakeelega inimestel lihtne oma emakeelt omandada, väiksemate keelte õpetamine pole kohustuslik ning tihti on see koolides keelatud. Keeleaktivistide toel vikikoolituste läbiviimine õpetaks noortele artiklite loomist ja info lisamist ning nii oleks koht, kus omas keeles vabalt kirjutada saab ja tekiksid ka omakeelsed materjalid, mida lugeda. Nii võiks Vikipeediast kujuneda väikerahvastele keskkond, kus oma keelt kaitsta ja arendada, mis aitaks kaasa keele säilimisele.

“Vaja on tahet ja usku. Vikipeedia võiks siin olla vägagi kasulik tööriist selle lootuse tekitamisel,” lisab Csüllög.

Vikipeedia sõber on aunimetus, mille kutsus ellu Wikimedia Eesti 2017. aastal. Auhind kuulutati tänavu välja neljandat korda, varasemalt on selle pälvinud Mart Noorma, Ulvar Käärt ja Tartu Hansa Rotary klubi.