Mittetulundusühing Wikimedia Eesti ootab oma meeskonda vabatahtlikke, kes aitaksid meil oma missiooni paremini ja ulatuslikumalt ellu viia!  Wikimedia Eesti on Eestis tegutsev Wikimedia Foundationi kohalik partnerorganisatsioon, mille peamine eesmärk on kasvatada teadlikkust vabast kultuurist ning vabadest teadmistest üldiselt.

Teine tegevuseesmärk on suurendada Wikimedia projektides (Vikipeedia, Commons, Vikitekstid, Wikidata jne) kättesaadava teabe hulka ja parandada selle kvaliteeti.

Tunneme uhkust, et oleme osa liikumisest, milles vabatahtlikud kaastöölised moodustavad põhilise osa ning vastutavad seejuures meie tegevuse kõige silmapaistvamate saavutuste eest. Wikimedia on vabatahtlike liikumine ning ka Wikimedia Eesti on vabatahtlike tegevusest kantud ühendus.

Wikimedia Eesti toetab aktiivselt kohalike Wikimedia projektide kogukondi ja osaleb ka piirkondlikus (Kesk- ja Ida-Euroopa) ning üleilmses koostöös. Lisaks sellele oleme Eestis vaba kultuuri häälekandjad ning loome kohalikke partnerlussuhteid kultuuri- ja mäluasutuste, koolide ja ülikoolidega.

Meie nägemuses võiks nii Eestis kui ka maailmas iga kodanik mitte ainult olla teadlik vabast kultuurist ja selle võimalustest, vaid ka jagada oma loomingut ja teadmisi vabade litsentside alusel üldise hüve ning intellektuaalse rikkuse saavutamiseks.

Praegu on Wikimedia arenemas pisikesest mittetulundusühingust mõjukaks partneriks, mis on kaasatud nii kohalikesse kui ka rahvusvahelistesse projektidesse. Oleksime rõõmsad, kui otsustaksite sel põneval ajal liituda!


 • Kutse: Liitu Wikimedia Eestiga, kasvatamaks üldist teadlikkust vabadest teadmistest ja vabast kultuurist ning kaasavatest teadmusloomeplatvormidest. Saa osaks väikesest, aga dünaamilisest Wikimedia organisatsioonist, mis kuulub liikumisse, kus vabatahtlikel on keskne, juhtiv ja tähelepanuväärne roll.
 • Kui Sul on teadmised ja kogemused projektide haldamisel, ürituste korraldamisel või lugude jutustamisel ja soovid neid üllal eesmärgil rakendada või hoopis neid teadmisi-oskusi-kogemusi omandada mõnusas seltskonnas, siis on meie pakkumine mõeldud just Sinule. Osalemine vastavates töörühmades võimaldab viia tulemusteni meie haridusprogrammi-, välispartnerlus- ja kogukonnategevused ja rääkida vabade teadmiste lugu laiemale kuulajaskonnale. Seejuures pakume tuge, koolitusi, kogukonnatunnet, mõnusaid ühisüritusi ja Wikimedia meeneid.
 • Kui Sa soovid liituda meie tegusa ja toreda seltskonnaga, siis kirjuta lühike motivatsioonikiri ja saada see e-postiaadressil volunteer@wikimedia.ee! Sinu kirja, joonistusi ja inspiratsiooni ootame esialgu 10. oktoobrini - siis käärime käised üles, moodustame töörühmad ja hakkame vabatahtlikust ühistegevusest rõõmu tundma.
 • Wikimedia kogemus: Panusta umbes 20 tundi kuus (see on vähem kui 1 tund päevas!) ning liitu ühe meie töörühmaga:
 • Projektide haldamine: Arenda väärtuslikke oskusi, osaledes meie haridus-, kogukonna- ja välispartnerlusmeeskondade töös!
 • Ürituste korraldamine: Aita korraldada nii ühingu sise- kui ka välisüritusi, nt ümarlaudu, õpitube, aruteluõhtuid ja muid kokkusaamisi!
 • Lugude jutustamine: Kasutades pildi-, video-, kirja-, kõne- ning mitmesuguste jutustamistehnikate võimalusi, aita meil talletada ja jagada eeloleva aasta õnnestumisi ning õppetunde!
 • Mida vabatahtlik töö pakub: Võimalust omandada tegelikke oskusi ning kogemusi!
 • Õppimisvõimalust ning mentorlust oma ala ekspertidelt!
 • Võimalust tegutseda koos teiste kohalike ja rahvusvaheliste vabatahtlikega ning luua võrgustikke!
 • Võimalust olla osa ühest maailma suurimast koostööliikumisest!
 • Suurepärast kogemust, mis kaunistab Su CVd ning muudab Sinu kandidatuuri tööpakkujatele atraktiivsemaks!
 • Mida pakub Wikimedia Eesti: Võimalust töötada kodus oma ajagraafiku alusel
 • Olemasolevate Wikimedia vabatahtlike ja Wikimedia Eesti töötajate tuge ning ühisüritusi, Wikimedia meeneid
 • Vabatahtliku tegevuse dokumenteerimist (nt abi vabatahtliku päeviku täitmisel).

Periood: 10.10.2016-30.06.2017
Lisateave: Küsimuste korral kirjutage volunteer@wikimedia.ee!