Aastaid Viljandi pärimusmuusika festivali lahutamatuks ja menukaks osaks olnud Rohelise lava programmi on senini täidetud kiiremate sooviavaldajate põhimõttel, kuid tänavu vaatab kava mitmekesistamise huvides esitatud materjalid üle programmitoimkond. Oma esinemissoovist saab teada anda kuni 30. aprillini.

Roheline lava on alates 1995. aastast pakkunud esinemispaika pärimusmuusika festivalile kokku tulnud muusikutele, lauljatele ning kuulamis- ja tantsimispaika publikule. Kuna viimastel aastatel on selles rahva hulgas väga meelepärase õhustikuga kohas esinemisvõimaluse vastu huvi kasvanud, soovib korraldaja kandideerimiseks luua ühtse platvormi, mille kaudu saab end esinemiseks üles anda. Osavõtt on vabatahtlik ja ka publikule on Rohelise lava kontserdid tasuta.

"Roheline lava kuulub festivali juurde juba algusaastatest saati ja meie kindel soov on olnud anda ka alustavatele muusikutele koht ja võimalus publikuga silmitsi seismiseks ning lavakogemuse saamiseks. See on paljudele noortele esimene kokkupuude suure publikuga ning selle kogemuse tähtsust nende edasises kujunemises ei saa alahinnata," märkis festivali pealik Ando Kiviberg.

Sooviavaldused vaatab läbi programmitoimkond ning vastused jõuavad osalisteni hiljemalt 1. juuniks. Kandideerimisel tuleks silmas pidada sobivust Rohelise lava programmi eesmärgiga.

“Me ootame pärimusliku muusika lauljaid ja mängijaid. Kuna oleme noori soosiv festival, siis eriti oodatud on noored ja uued koosseisud, kes võiksid tulevikus jõuda ka põhilavadele. Alati on väga oodatud külapillimehed, kelle muusika saatel tantsu keerutada või lihtsalt lõõgastuda. Rohelisele lavale põikab ka põhiprogrammi esinejaid, kes soovivad oma muusikat jagada võib-olla ehedama nurga alt kui suure lava kontserdiformaat seda võimaldab,” kõneles festivali programmipealik Tarmo Noormaa.

25.–28. juulini kestva XXXI Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Mustrid ja jäljed". Festival võtab luubi alla pärimusmuusika isikupärased kõlamustrid, mis aitavad erinevate rahvaste kultuurilist eriilmelisust tugevdada ning ära tunda. Festival teeb kummarduse neile aastasadade vältel väljakujunenud nähtustele, mis on maailma rahvaste kultuuri alustaladeks ning mis jätavad selgeid järgimisväärseid jälgi. Sooviavaldusi saab esitada siin.