Silikaat Gruppi kuuluv Biometaan OÜ allkirjastas Soome partneri Convioniga lepingu, mille eesmärk on hakata Balti riikides müüma kütuseelemendil töötavat mobiilset elektrijaama. Tegemist on maailmas ainulaadse tehnoloogiaga.

Mobiilne elektrijaam ammutab energiat Viljandimaal Koksvere külas Siimani farmi lägast toodetud biometaanist, mis on maailmas ainulaadne ja põhineb Euroopa kaasaegseimal tehnoloogial. Biometaani juhatuse liikme Ahto Oja sõnul näitab biometaaniga varustatud mobiilne elektrijaam täiesti uut suunda taastuvenergia tulevikus.

„Lehmaläga on siiamaani täiesti tähelepanuta jäetud. Samas on see üks paremaid looduslikke energiaallikaid. Lägast biometaani tootmine takistab 179 protsendi ulatuses süsihappegaasi paiskumist atmosfääri, mis tavaliselt tekiks sõnniku käärimisel lägahoidlates,“ rääkis Oja.

Koksveres asuv Convion C60 tahke oksiidne kütuseelement on maailmas üks esimesi omataolisi ning esimesed masstoodangu eksemplarid on juba tööd alustamas. Kui Oja sõnul on tuule- ja päikeseenergia miinus, et neid pole võimalik juhtida, siis koostootmisjaam saab terve ööpäeva vältel energiat anda. „Tahkeoksiidse kütuseelemendi koostootmisjaama elektriline kasutegur 60%, mis on märkimisväärselt kõrgem võrreldes tavapäraste koostootmisjaamade 30-40% kasuteguriga. Lisaks elektrienergiale toodab seade 25% soojusenergiat, saavutades kokku 85%-lise kogutõhususe. Sellest seadmest tuleva elektriga saame katta veerandi oma elektrikulust ööpäevaringselt. Koksvere biometaanijaam on võimeline toimetama autonoomselt, kasutusel on veel päikesepaneelid ning diisli pealt toimiv varugeneraator.“

2018. aasta algul Viljandimaal Koksvere külas valminud Siimani biometaanijaam on Euroopa üks kõige kaasaegsemale tehnoloogiale rajatud biometaani tootev jaam, mis toodab biometaani lehmade lägast, silost ja sõnnikust. Biometaanijaamale annavad tooraine Mangeni farmi lüpsilehmad. Aastas kasutatakse ära 81 000 tonni läga, 5000 tonni tahesõnnikut ja 5000 tonni silo. Biometaan OÜ on Baltimaade esimene põllumajanduslik biometaani jaam, mille toodang läheb täielikult transpordis kasutamiseks. Jaama rajamine läks maksma üle 6,3 miljoni euro, millest 2,6 miljonit saadi toetusena keskkonnainvesteeringute keskuselt ja ülejäänu rahastati erakapitali toel.

Soome ettevõte Convion on juhtiv tahkeoksiidsüsteemi tehnoloogiaettevõte, mis arendab ja turustab kütuseelementide ja elektrolüüserite süsteeme. Silikaat Grupp on Eesti kapitalil põhinev 25-aastase ajalooga kontsern, mis koondab enda alla erinevate valdkondade ettevõtteid. Gruppi kuulub 35 ettevõtet põllumajandusest, tootmisest, kinnisvaraarendusest ning jaekaubandusest. Grupi tuntumad ettevõtted on OÜ Järve Kaubanduskeskus, AS Silikaat, AS Aatrium Sisustuskaubamaja, loodusliku mineraalvee tootja Haage Joogid OÜ, põllumajandusettevõtted OÜ Kõo Agro OÜ ja OÜ Mangeni PM ning taastuvenergiaallikatest transpordikütust tootev OÜ Biometaan.