Koolivaheajal, 21.-22. oktoobril korraldab Keskkonnaamet Vilsandi rahvuspargi noortele looduskaitsjatele ja teistele huvilistele väliseminari, mille raames loendatakse rändlinde ja viiakse läbi Lõu lahte ning Harilaiu poolsaare rannikule uhutud lindude loendus. Väliseminari juhendab Mati Martinson Eesti Ornitoloogiaühingust.

Eestis teostatakse randa uhutud lindude seiret järjepidevalt alates 1992. aastast, riiklikku seireprogrammi kuulub see alates 1997. aastast. Seire peamiseks eesmärgiks on jälgida merelindude suremust ja õliga saastunud lindude esinemist.

Randa uhutud linde loendatakse püsiseirealadel kaks korda aastas – kevadel peale jääkatte sulamist ja sügisel, mil lindude sügisränne on lõppemas. Seirataval rannikulõigul loetakse kokku kõik randa uhutud surnud linnud või nende jäänused. Vajadusel korjatakse lindude jäänused kaasa, et võrdlusmaterjaliga kõrvutades selgitada välja hukkunud lindude liigid. Kahepäevase Vilsandi väliseminari raames on osalejatel plaanis jalgsi liikudes seirata rannikut enamal kui 40 kilomeetril.

„Vilsandi rahvuspargi noored looduskaitsjad tulevad alati heameelega appi erinevatele Keskkonnaameti poolt korraldatavatele looduskaitselistele tegemistele. Väliseminari raames saavad huvilised nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi ja oskusi linnuliikide määramisel, samuti tutvuvad noored lähemalt seiremetoodikaga ja osalevad välitöödel. Esimese päeva lõpus külastatakse ka Sõrve linnujaama ning loodusmuuseumi. Väliseminarile pakutud vabad kohad  täitusid paari päevaga, sest noorte soov kogemust saada on suur. Osaledes looduskaitselises seires, annab see ka võimaluse mõelda noortel oma tuleviku ameti peale,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Maris Sepp.

Randa uhutud lindude seiret tehakse koostöös Eesti Ornitoloogiaühinguga ning andmed edastatakse Keskkonnaagentuurile. Väliseminari korraldab Keskkonnaamet, toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.