Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas avab täna Raplamaal Toosikannus traditsioonilise õpilasmalevate kokkutuleku, millega koolinoored lõpetavad oma töösuve. Ühele malevlasele andis Tõnis Lukas kui Eesti Muinsuskaitse Seltsi kunagiste suvemalevate juht üle 1989. aasta malevasärgi, mille on kujundanud tollane muinsuskaitsja Heinz Valk.

Riik toetas sellel aastal õpilasmalevate korraldajaid 1,7 miljoni krooniga ja nii sai riigi poolt toetatud malevarühmades suvel tööd 5100 koolinoort. Võrreldes eelmise aastaga suurenes nii riigi poolne toetus kui ka malevlaste hulk. 

Riik on õpilasmalevate korraldamist toetanud alates 2006. aastast. Õpilasmalev on sageli see paik, kus noor inimene saab oma esmase töökogemuse.

Peamisteks malevatöödeks on puhastus-, koristus-, heakorratööd kohalikel turismi-, hariduse-, ajaloo- ja kultuuriobjektidel ning Riigimetsa Majandamise Keskuse loodusobjektidel, omavalitsuste suursündmustel, kariloomade aedikute ehitusel, marjakorjamisel, heinateol ja mujalgi.

Lisaks lõid noored käed külge mitmel ehitataval haridusobjektil ning said sel moel anda oma panuse riigile ja noorsoole oluliste objektide valmimisel.

Õpilasmalevate koondprojekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu ning koordineerib ENTK, mis on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riiklik noorsootöö asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö suunamine ja korraldamine riikliku noortepoliitika raames.