Looduse toimimise aluseks on lihtne seadus – eluks vajalikud toitained on pidevas ringluses. Ühe organismi tegevusest tekkinud jäätmed on teise toit. Niiviisi ei lähe midagi kaotsi ja säilib tasakaal. Suurem osa tänasest industriaalühiskonnast toimib aga seda seadust eirates, kiskudes maapõuest välja piiramatul hulgal loodusvarasid ning muutes need lühikese aja jooksul jäätmeteks. Õnneks leidub seesugusele “hällist hauani” tootmismudelile ka alternatiive. Üheks näiteks on ökoloogiline tootmispark Kalundborgis, Taanis.

Juba teist aastakümmet järjest teevad Kalundborgi linna tööstusettevõtted koostööd, jagades tootmisprotsessi käigus tekkivaid kõrvalprodukte ja vähendades seeläbi oluliselt loodusvarade kasutust. Selline koostoime või sümbioos on looduses ju täiesti igapäevane nähtus ja miks mitte rakendada sarnast põhimõtet ka tööstuses. Näiteks varustab Kalundborgis asuv 1500MW elektrijaam kuuma auruga, mis muidu tootmises raisku läheks, naabruses asuvat farmaatsiatehast ja Statoili rafineerimistehast. Statoil omakorda kogub kokku jahutusprotsessides tarbitud vee ning annab selle  taaskasutamiseks elektritootmises, misjärel vesi puhastatakse ning saadetakse edasi kalafarmidele. Energiatootmises tekkiv tahm kasutatakse ära tsemenditehases, Statoili kõrvalproduktina tekkiv gaas toidab naabruses asuvat kipsplaaditootjat ning farmaatsiatehase jääkproduktidest toodetakse suures koguses väetist kohalikele talunikele. Kokku osaleb taolises sümbiootilises koostöös üle 20 Kalundborgi ettevõtte.


Loe lisaks: www.symbiosis.dk