Kallid metsasõbrad! Kutsume teid üle Eesti toimuvale Metsameeleavaldusele.

Aastate jooksul on teadlased, riigikontroll, kodanikuühendused ja huvigrupid osutanud sellele, et Eesti metsi majandatakse viisil, mis ohustab looduse mitmekesisust, riivab inimeste õiglustunnet ja vähendab meie tulevast heaolu.

Metsapoliitika suuna muutmiseks toimub 16.augustil.2020 kell 14.00 üle-eestline meeleavaldus. Igas maakonnas on vähemalt üks koht, kuhu metsasõbrad on oodatud oma metsameelt avaldama. Kohal on teadlased ja meeleolu loovad muusikud. Anname poliitikutele ja otsustajatele märku, et nõnda me enam edasi ei saa, ei taha ega tohi!

Kobarmeeleavalduse vorm tagab, et ühte meeleavalduse punkti ei kogune lubatust suurem arv inimesi, aga kõigi punktide peale kokku võib osalejate arv olla suur. Samuti võimaldab üle-eestiline kobarmeeleavaldus tuua korraga fookusesse kodanikualgatuslike gruppide suure töö kodumetsade kaitsel ning muud kitsaskohad loodusmetsade ning looduslike pühapaikade hoidmisel. Tegeleme nii probleemkohtade kui ka elurikaste ja kohalike kogukondade jaoks oluliste paikade kaardistamisega, nii et kokku tuleks mitmekesine, terviklik ja tegelikkusele vastav pilt Eesti metsade hetkeseisust.

Registreeri, vali loetelust koht, kuhu soovid minna ja ole 16. augustil kohal.
Registreerimise avame 28. juulil!

Kui ka Sina kuulud mõne metsa päästmisega tegelevasse kogukonda/organisatsiooni, sooviksid kobarmeeleavalduse õnnestumisesse panustada ning mõnes kindlas kohas mõne konkreetse metsa või hiie kaitsmisest Metsameeleavalduse käigus teada anda, võta ühendust Päästame Eesti Metsad MTÜ-ga! Me aitame Sul oma punktis tegevust korraldada. Samuti lisame Sinu korraldatava punkti registreerumisvormi, et kõik huvilised saaksid Sinu punkti kohale tulla.

Registreerimisel palume Sul lisada ka oma e-posti aadressi, et me saaksime saata Sulle  info petitsiooni kohta, mis valmib koostöös Eesti teadlaste ja ekspertidega. Petitsiooni eesmärk on anda selged soovitused, mida seadustes muuta ja kuidas muuta, et metsade majandamine arvestaks lisaks majanduslikule ka sotsiaalset, kultuurilist ja ökoloogilist aspekti.

Metsameeleavaldus ning valmiv petitsioon toetuvad Eesti Metsa Manifestis esitatud põhimõtetele.