Tallinna Keskkonnaameti eestvedamisel tuuakse Paljassaare hoiualale Šoti mägiveised, et aidata kaasa liigirikka rannaniidu taastamisele.

Rannaniidud on paljude haruldaste taime- ja loomaliikide elupaigaks ning olulised rändlindude peatus- ja toitumiskohad. Roovaba veepiir on eriti oluline rannikulindudele, kes vajavad avaraid kooslusi, madalat taimestikku ja mudaseid lompe.

 Veiste karjatamine on kõige loomulikum ja tõhusam viis rannaniidu hooldamiseks. Mägiveised on väga vana ja tuntud tõug, kes on kohanenud tulema toime keerulistes oludes ja on vähenõudlikud toiduvaliku suhtes.

 Ettevalmistava tegevusena on rannaniidukompleksilt eemaldatud roostik ning rajatud 3,5 km pikkune karjatara. Esimesed veised saabuvad Paljassaarele juuni alguses. Juunikuu jooksul tuuakse alale kuni 25 mägiveist, kes viibivad hoiualal septembri lõpuni.

 Paljassaare hoiuala moodustati 2005. aastal haruldaste linnu- ja loomaliikide ning nende elupaikade kaitseks. Tegu on üle-euroopalise tähtsusega linnualaga, kus on loendatud üle 230 erineva linnuliigi.