2015. aasta parim roheline kontor on Statistikaamet

Aasta parima Rohelise Kontori auhinna sai Statistikaamet. Rohelise Kontori tunnistuse said Kuressaare Linnavalitsus, raamatupidamisfirma Rödl  & Partner, Keskkonnaõiguse Keskus, Arhitektuuribüroo Pluss,  Keskkonnainvesteeringute Keskus, Lasnamäe Linnaosavalitsus ja Balti Keskkonnafoorum.

Euroopa Rohelise Kontori süsteemi tunnistused antakse keskkonnateadlikele organisatsioonidele, kes on oma kontoris sisse viinud kokkulepitud keskkonnahoiu põhimõtted. Rohelise Kontori süsteem vähendab kontorite keskkonnamõju, hoiab töötajate tervist ning aitab organisatsioonidel kokku hoida raha.

„Rohelise Kontori põhimõtted on muutunud järjest populaarsemaks, seda näitas ka suurenenud huvi nii avalikus- kui erasektoris,“ ütles üks Rohelise Kontori koolitajatest, SEI Tallinna programmijuht Harri Moora.  

Auhinnasaaja Statistikaameti üldosakonna juhataja asetäitja Taimi Sauli sõnul tegid nad enne kontorimaja asukohavalikut uuringut, kuidas inimesed tööle tulevad. Nii tööletulekuaeg kui viis sai üheks valikukriteeriumiks, mille järgi maja asukoht valiti.

Praegu käib organisatsioonis aktiivne jalgrattaga liikumist propageeriv kampaania. Maja nutikad liftid toodavad pidurdusjõust elektrit. Kõik kraanid on veesäästlikud, samuti reguleerib automaatika ruumide valgustust ning ventilatsiooni vastavalt vajadusele, kui loetleda üles osa keskkonnahoidlikke tehnilisi lahendusi majas. Majja sisenedes saab näha elektritarbimist reaalajas. Peale energia- ja ressursisäästulahenduste löövad statistikaameti töötajad kaasa nii tervishoiu kui keskkonnaalgatustes.

Näiteks töötajad on organiseerinud majas rohevahetust, kus kollektiivi aiandushuvilised vahetavad kevadel omavahel taimi. Käiakse koos matkadel ja peagi avatakse töötajate toodud taaskasutatud esemete näitus.

„Tegu on keskkonnaseisukohalt väga harukordse näitega, seda eriti avalikus sektoris,“ ütles Harri Moora. „Kontorihoone tehnilised lahendused, aga ka inimeste kaasamine keskkonnategevusse ei ole ainult Eesti mõistes kõrgem tase, vaid kindlasti võiks neid heaks eeskujuks tuua ka lausa Euroopa tasemel.“

Varem Rohelise Kontori tunnistuse on saanud teiste hulgas mitmed tuntud eraettevõtted (näiteks ABB, Ragn-Sells, Starman) ministeeriumid (näiteks rahandus-, majandus- ja kommunikatsiooni- ning haridusministeerium) ning kohalikud omavalitsused (näiteks Harku ja Rae vallavalitsused, Keila linnavalitsus).

SEI Tallinn on Rohelise Kontori koolitussarju läbi viinud alates 2012-st aastast, koolitatud on ligi 70 organisatsiooni. Alates sellest aastast annab Rohelise Kontori tunnistust välja Eesti Keskkonnajuhtimise Assiotsiatsioon.

Lõppenud koolitussarja ja toimunud seminari läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.