Käesoleva nädalaga jõuab lõpule kultuuripärandi aasta üks mahukamaid, peaaegu läbi terve aasta kestnud projekt “Rööpad viivad pärandini”, mille abil on üle Eesti muuseume ja pärandipaiku külastanud juba rohkem kui 6700 kooliõpilast koos õpetajatega. Veel täna, ehk projekti viimasel päeval, on üle Eesti projektiga seonduvalt mäluasutusi külastamas 258 last koos rohkem kui 20 õpetajast ja lapsevanemast saatjaga.

Heimtali Põhikooli 6. klassi juhataja Leili Viinapuu sõnul muutis projekt laste arusaama muusemitest: "Teise Eesti linna klassiekskursiooni korraldamine oli seni kättesaamatu unistus - transpordikulud klassikaupa reisimisel pole väga sageli jõukohased ei koolidele ega õpilaste vanematele. Paljudele lastele oli see üldse esimeseks rongisõiduks. Alguses olid lapsed ka arvamusel, et muuseumid on igavad, aga vahetu kogemus muutis nende mõtlemist - teist korda sõitma minnes ei vaielnud enam keegi vastu ning oodati reisi suure põnevusega."

Rööpad viivad pärandini projekt sai teoks tänu muuseumite jt mäluasutuste ning Edelaraudtee koostööle - rongi-ettevõte sõidutas koolilapsi tasuta ning muuseumid võimaldasid koolidele ja õpetajatele lihtsasti sisustada terve päeva.

"Loodetavasti leitakse võimalus uuel aastal projektiga jätkata - Eesti maakoolides on tuhandeid lapsi, kellele see tähendaks rohkem, kui me ette kujutada oskame," avaldas Viinapuu lootust.

Kultuuripärandi aasta koordinaatori Riin Alatalu sõnul lahendas antud projekt kaks suurt probleemi - kuidas kanda transpordikulud ning kuidas sisustada terve päev võõras linnas. "Edelaraudtee pakkus omalt poolt välja tasuta rongisõidu kõikidel liinidel teisipäevast neljapäevani; pärandiaasta toimkond aitas muuseumidel, arhiividel ja näiteks ka mõisakoolidel kokku seada terve päeva pikkused päranditeemalised elamuspäeva-paketid, kuivõrd võõras linnas õpilaste terve päeva sisustamine on niigi koormatud õpetajatele keeruline," selgitas Alatalu ettevõtmise sisu.

Kõige populaarsemaks rongipaketiks osutus öine seiklus Narva linnuses - seda sõitis kogema kokku 33 klassitäit lapsi. Projektist sai osa kokku 118 kooli. Kõige aktiivsem kool oli Tapa Gümnaasium, mille õpilased käisid kokku 11 reisil. Korraldajatele valmistas erilist heameelt see, et just väiksed maakoolid leidsid võimaluse aktiivselt osaleda - nt väike Torma Põhikool käis aasta jooksul 7 reisil.

Sõitjaid jagus ka Saaremaalt ning tihti sõideti mitme rongiga isegi Pärnust Narva. Kõige suuremad grupid olid rohkem kui 80 lapsega, kõige väiksem 5 last ja 1 õpetaja, kes külastasid Tallinna Loomaaeda.

Kultuuripärandi aasta korraldajad soovivad eraldi tänada projekti suurpartnerit Edelaraudteed, ilma kelle panuseta oleks enamik reise olnud välistatud. "Meieni jõuab nüüd juba iga päev koolide palveid projektiga 2014. aastal jätkata ning seetõttu otsime hetkel selleks võimalusi.

Sellise sammu mõju Eesti koolilaste silmaringi ja kultuuripärandi-alaste teadmiste suurendamisele, aga ka arusaama tekkimisele, et rong on praktiline, keskkonnasõbralik ja kiire viis Eestis liikumiseks - oleks kindlasti raske üle hinnata," avaldas Alatalu lootust.

Täpsem info projekti, pakettide ja kultuuripärandi aasta kohta: www.parandiaasta.ee/rong.