Eesti sõidukijuhtide seas hiljuti läbi viidud uuring näitab, et teadlikkus EL-i uuest rehvimärgisest on väga madal – vaid iga neljas juht on kursis tänavu novembrist kohustuslikuks saava rehvimärgise tulekuga. GfK poolt läbi viidud uuringu kohaselt on rehvimärgise tulekuga Eestis kursis 11 protsenti vastanutest. 15 protsenti vastanutest märkisid, et on rehvimärgisest põgusalt kuulnud. Koguni 74 protsenti vastanutest tunnistas aga, et ei tea tänavu novembris kohustuslikuks muutuvast rehvimärgisest midagi.

Standardne rehvimärgis võetakse kasutusele Euroopa Liidu määrusega, mille kohaselt peavad kõik tootjad testima oma rehve ja määrama neile hinde, lähtudes ELi rangelt määratletud testimismetoodikast. Märgis annab tarbijale olulist teavet rehvi kolme peamise omaduse kohta: veeretakistus, haardumine märjal ja väline veeremüra, samuti sisaldab teavet toote ohutusomaduste kohta. Veeretakistus mõjutab sõiduki kütusekulu ja omab seega ka otsest mõju keskkonnale. Märjal haardumine on tähtis rehvi ohutust näitav tegur, mis annab teavet rehvi pidurdusmaa kohta märjal teel.

Välismüra näitab samuti rehvide keskkonnamõju. Rehvimärgise eesmärk on tõsta liiklusohutust ning suurendada maanteetranspordi majanduslikku ja keskkonnasäästlikkust, tõstes esile kütusesäästlikumaid ja ohutumaid, madala müratasemega rehve. Rehvimärgis sarnaneb juba tarbijate seas juba tuntud energiamärgistega, mida kasutatakse näiteks külmikutel ja pesumasinatel, ning võimaldab lõpptarbijatel langetada rehvide ostmisel teadlikumaid otsuseid.

„Uuel märgisel on positiivne mõju nii tarbijatele kui ka rehvitööstusele tervikuna,” lausus Goodyear Dunlopi Eesti müügijuht Marek Moorus. „Märgis annab tarbijale ülevaate kolmest olulisest kriteeriumist, mis võimaldavad anda rehvile esmase hinnangu. On kindel, et märgis paneb ettevõtteid omavahel veelgi tihedamalt konkureerima ning innustab rehvitööstust oma tooteid uuendama ja täiustama – klient võidab sellest igatpidi.ˮ

Rehvitootja Goodyear Dunlop on juba praeguseks lõpule viinud kõigi rehvide testimise ja märgistamise vastavalt EL-i uuele määrusele. Kokku on tootja testinud üle 2200 sõiduautorehvi, mis katavad umbes 70 rehvitüüpi. Uute rehvide väljatöötamisel testib Goodyear Dunlop arendatavat toodet täiendavalt rohkem kui 50 kriteeriumi alusel, näiteks rehvi võimet vältida vesiliugu sirgetel ja kurvides, sooritusvõimet kuival ja märjal teel ning pidurdusmaad kuival teel, lumel ja jääl. Need on kõik tähtsad ohutuskriteeriumid, mida ELi rehvimärgisel ei ole.

„Euroopa Liit hindab rehve kolme kriteeriumi alusel. Autoajakirjad ja teised sarnased väljaanded vaatlevad tavaliselt 15 erinevat kriteeriumi. Goodyeari ja Dunlop ise kasutavad enam kui 50 kriteeriumi. Need poolsada sooritusvõime kriteeriumi aitavad kindlustada juhtrolli innovatiivse tootearendajana. Tarbijate vajaduste rahuldamiseks tuleb rehvide projekteerimisel, arendamisel ja tootmisel anda maksimum,” märkis Moorus.

Tootja on juba välja arendanud ka esimesed kontseptuaalrehvid, mis on tunnistatud kõrgeima hinde AA vääriliseks – Goodyear EfficientGrip AA edition ja Dunlop Sport BluResponse AA.

Praegu võib kõigil Euroopa Liidus müüdavatel rehvidel kasutada vabatahtlikku märgistust, alates 1. novembrist 2012 muutub märgis kohustuslikuks.