Täna kuulutatakse Põlvamaal Mooste mõisa folgikojas avatuks XIII täiskasvanud õppija nädal. 8.-13. oktoobrini vältav teemanädal kannab tänavu alapealkirja „Õppimine seob põlvkondi“. Avaüritusel Moostes kuulutatakse välja aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralikuma organisatsiooni ning omavalitsuse tiitli saajad.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tõstis nädalat avades esile, et täiskasvanuhariduse edendamine on kogu ühiskonna ülesanne ja seda rõhutavad täiskasvanud õppija nädala mitmed ettevõtmised.

„2008. aastal oli 25-64-aastastest inimestest 35 protsenti ehk umbes 250 tuhat inimest ilma eri- või kutsealase ettevalmistuseta,“ ütles minister Lukas. „Peame need inimesed õppeasutustesse tagasi tooma. Riik korraldab nii riigieelarve kui ka Euroopa Liidu tõukefondide vahenditega kutse- ja täiskasvanuhariduse projekte, kasutada saab selleks kõrg- ja kutsekoolide renoveeritud õppebaase.“

„Just seni õpingud katkestanud inimeste õhutamiseks oma õpinguid jätkama alustasime käesoleval aastal kahe riikliku toetusprogrammiga, kõrghariduses TULE ja kutsehariduses KUTSE, need programmid rahastavad tagasipöördujate õpingute eduka lõpetamise,“ lisas Lukas.

Täiskasvanud õppija nädala jooksul toimub arvukalt ettevõtmisi kõikides Eesti maakondades. Suurematena neist saab välja tuua uudseid õppimisviise tutvustava e-õppe päeva 13. oktoobril ning SA Archimedese korraldatava Grundtvigi päeva, kus antakse 14. oktoobril ülevaate Euroopa Liidu täiskasvanuhariduse valdkonna projektivõimalustest. Nädala lõpetab 15. oktoobril täiskasvanuhariduse foorum teemal „Elukestva õppega eluterve mõtlemiseni.“

Täiskasvanud õppija nädalat korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, nädala teokssaamist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Kõige toimuva kohta saab täpsemalt infot Andrase kodulehelt www.andras.ee.