Oktoobri lõpus andis Brasiilia Greenpeace´i töötaja Luana Lila oma blogis teada, et kahe kuuga on metsapõlengud hävitanud üle 45% Amazonase vihmametsadest kaitsealal, mida tuntakse Arariboia Indigenous maana. Piirkonnas elab tuhandeid põlisrahva esindajaid. Vaatamata kohalike inimeste jõupingutustele, ei suudetud tulekahju kontrolli alla saada.

Guajajara indiaanlased, kes on piirkonna põlisrahva esindajad, väidavad, et tulekahjud on metsalangetajate kättemaks ebaseadusliku raietegevusega võitlemise eest. Guajajara rahvas patrullib oma maal ning see on vähendanud ebaseaduslikku metsaraiet Arariboia provintsis. Aga nüüd ollakse silmitsi karmi kättemaksuga.

„Praegu toimuv metsapõleng on kujunemas suurimaks Brasiilia ajaloos. Hävinud on juba umbes 190 000 hektarit 413 000 hektarist. See pindala on suurem, kui Rio de Janeiro!“ kirjutas Lila.

Põleng võib põhjustada tulekahjusid ka tulevikus. Kuna tuli kahjustab vihmametsa ja vähendab ala niiskust, võib tulevikus kasvada looduslikult põhjustatud metsapõlengute oht.

Tulekahju on hiiglaslik, kuid kuni viimase ajani võitles Guajajara rahvas sellega ise, saamata ressursse Brasiilia valitsuselt. 30-liikmeline tuletõrjujate meeskond töötas päevad ja ööd, saamata valikku abi.

Guajajara Indigenous juhid püüdsid olukorda muuta. Oktoobri alguses protestisid nad valitsuse maja ees, mõistes hukka valitsuse ükskõiksuse. Valitsuse aeglane reaktsioon on läinud kalliks maksma. Kui toimus Guajajara protest, põles 25% Arariboia metsast. Sel hetkel, kui valitsus reageeris, põles juba 45% territooriumist.

Ebaseaduslik metsaraie põlisrahvaste maadel toimub igal pool Brasiilias. Kuna põlisrahvad võitlevad selle vastu, siis kättemaksuna suureneb vägivald ja sagenevad metsa süütamised.

Alates septembrist on Brasiilia Greenpeace toetanud metsapõlengute sõltumatut järelevalvet. Kasutati nii uusimaid tehnoloogiad kui ka traditsioonilisi meetodeid. Aruanded näitasid, et metsalangetajad süütasid metsa põlengupiirkondade servadest.

Probleem vajab maailma tähelepanu. Ebaseaduslik puit jõuab pidevalt rahvusvahelisele puiduturule, andes hoogu vägivallale ja survemeetmetele, mis viivad metsapõlenguteni. Amazonase puidu ostjad peavad hakkama vastutama raiefirmade legaalsuse eest. Alles siis, kui ebaseaduslik puiduraie on liiga riskantne või ei ole enam tulus, hakkab olukord paranema.