Keskkonnaministeerium saatis ministeeriumitele kooskõlastamiseks mereelupaikade ja rändlindude elupaiga kaitseks loodava Apollo looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu.

Apollo looduskaitsealal  kaitstakse meremadalikku ja seal leiduvaid veelauseid liivamadalaid ja karisid. Rändlindudest kaitstakse alal langeva arvukusega auli (Clangula hyemalis), mustvaerast (Melanitta nigra), väikekajakat (Larus minutus) ja hahka (Somateria mollissima). Lisaks on tegemist olulise lesta (Platichthys flesus) kudealaga. Apollo looduskaitseala asub  Hiiumaast ligi 14 kilomeetri kaugusel kirdes avamerealal.

Ettepaneku kaitseala moodustada tegi Keskkonnaministeeriumile 2011. aastal MTÜ Balti Keskkonnafoorum. Ala kaitse alla võtmise otstarbekust uurisid Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut ja nende parterid projekti „Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR” (2007–2011) käigus.

Uuringud hõlmasid linnustiku, kalastiku ja merepõhja elustiku ning elupaikade inventuure. Kaitseala olulisust rändlindudele kinnitasid ka projekti „Eesti merealade loodusväärtuste inventeerimine ja seiremetoodika väljatöötamineˮ käigus aastatel 2014-2016 tehtud uuringud.

Ettepaneku kohaselt jääb kaitseala sihtkaitsevööndiks, kaitse-eeskiri lubab  alal inimeste viibimise, ujuvvahendiga sõitmise, rahvaürituste korraldamise ja kalapüügi (sh majandustegevusena). Keelatud on majandustegevus, loodusvarade kasutamine ja uute ehitiste püstitamine, välja arvatud merel navigeerimiseks vajalike ehitiste püstitamine ja nende hooldustööd.

Keskkonnaminister algatas kaitse alla võtmise menetluse 2016. aasta novembris. Kaitse-eeskirja avalikustamise, mille käigus said huvilised kaitsekorra ja piiride osas kaasa rääkida, viis Keskkonnaamet läbi 2016. aasta lõpus ja 2017. aasta alguses. Pärast kaitseala moodustamist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek lisada kaitseala Natura võrgustikku Apollo loodus- ja linnualana.