Keskkonnaministeerium korraldab 28. aprillil Euroopa Liidu ökomärgise seminari, mille eesmärk on anda ülevaade EL-i ökomärgisest, selle tulevikutrendidest ja turustamisest. Samuti vaadatakse praktilise tööna kriteeriumitele vastavust ning võimalusi märgise taotlemiseks.

EL-i ökomärgist ja märgise turustamist tulevad tutvustama Euroopa antud valdkondade eksperdid. Seminar on suunatud eelkõige turisminduses tegutsevatele majutusasutustele ning tekstiilitööstuse ettevõtetele.

Ökomärgis
Euroopa Liidu ökomärgis

EL-i ökomärgist peetakse kõige rangemaks keskkonnamärgiseks. Tegemist on vabatahtlikkuse alusel taotletava ning toodetele ja teenustele erapooletu institutsiooni poolt antava märgisega.

Keskkonnamärgise eesmärk on edendada tooteid, mida kasutades on võimalik vähendada negatiivset mõju keskkonnale. Samuti aitab see kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele. Ökomärgis tõstab ka tarbijate ja tootjate keskkonnateadlikkust ning mõjutab turgu keskkonnahoidlikkuse suunas.

Seminaril osalemiseks tuleb end registreerida hiljemalt 6. aprilliks elektrooniliselt kadri.tomingas@envir.ee. Loe ökomärgise kohta lisa siit: http://www.emas.envir.ee/?pg=d〈=est.

Allikas: Keskkonnaministeerium