Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures tegutsev vabahariduskool August Pulsti õpistu jõuab kevadhooajal kahekümne nelja kursusega mitmesse Eesti linna. Viljandis saab õppima asuda karmoškat, meisterdada pikkvilet, Võrus alustab Kadri Lepassoni käe all pärimustantsu grupp ning Tartus, Viljandis ja Tallinnas jätkavad populaarsust kogunud pilliklubid.

Uuel hooajal on jätkuvalt mõeldud õpistu peamisele sihtrühmale - lasteaia ja koolide õpetajatele, huvijuhtidele ja noortega töötajatele, kellele pakutakse täienduskoolitusi. Nii ongi kursuste kavas jutuvestja Piret Pääri poolt läbi viidav kursus "Lugude jutustamine lasteaias ja koolitunnis", Janne Suitsu eestvedamisel "Pärimuslikud laulumängud lasteaias ja koolitunnis” ning Aime Reieri kursus "Väikekannel lasteaias ja koolitunnis".

Nii nagu igal aastal, on õpistu kavas ka seekord üks pilliehituse kursus. 2021 aasta kevadel aitab pikkvilesid meisterdada rahvapäraste puhkpillide mängija ja valmistaja Juhan Suits. Uue suunana lisandub kursuste nimistusse pillimängu ergonoomika parendamiseks ning esinemise hirmust vabastamiseks mõeldud kursus Alexanderi tehnika muusikutele, mida juhendab värskelt rahvusvahelise STAT (The Society of Teachers of the Alexander Technique) diplomi omanik Hanna-Liis Lao.

August Pulsti õpistu juhataja Janne Suitsu sõnul on kevadhooaeg tihe ja värviline, nii nagu see viimastel hooaegadel tavaks on saanud.

„ Meie fookus on pillimängu õpetamisel, nii avame uusi algajate gruppe. Samuti jätkavad meie juures algtasemest alustanud ja nüüdseks juba edasijõundutest ka edasi jõundud grupid ukulele, väikekandle, hiiu kandle ja karmoškaõppes,” räägib Suits ja lisab veel, et rõõmu teeb, et jätkukursused on käimas üle Eesti. "Tartus, Tallinnas, Võrus ja Viljandis aga vaikselt ja tasapisi digilahendusi kasutades ka teistes paikades Eestis,” sõnab Suits.

Vanavara ja pärimuse koguja ning maalikunstnik August Pulsti järgi nime saanud õpistu on vabahariduskool, mis pakub pärimuspillide, - laulu ja tantsude kursusi ning õpitubasid aastaringselt. Kevadhooajal pakutakse kokku 24 erinevat kursust, nende hulgas regulaarselt kogunevad pilliklubid ja kaugõppe võimalused.

Kursustega saab tutvuda siin.