Tähistamaks 120 aasta möödumist vanavara koguja ja Eesti muusikalise pärandi talletaja August Pulsti sünnist, peetakse 2009. aastal üle Eesti pulstilikke juubelipidustusi. August Pulsti värvikat elu ja loomingut tutvustava mälestusaasta avab tema laulude ja pillilugudega näitemäng „Presidendi kojutulek“ Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis homme. Lisaks mahuvad selle nädala sisse ettekandepäev Eesti Rahva Muuseumis, mälestuskontsert Pärimusmuusika Aidas, pillimeistrite kontsert Kadrioru kunstimuuseumis jpm.

August Pulst vanavara korjamisreisil Kadrinas 08.07.1914 (Tori Muuseum)

August Pulst vanavara korjamisreisil Kadrinas 08.07.1914 (Tori Muuseum)

Pidustuste üheks mastaapsemaks ettevõtmiseks on külapillimeeste ringreis, mille käigus annavad külapillimehed ja uue põlvkonna pärimusmuusikud kontserte rahvamajades üle Eesti ning jõuavad lõpuks, 30. oktoobril Tallinnasse, Estonia kontserdisaali. Sinna organiseeris oma eluajal (1889-1977) rahvamuusikud esinema ka August Pulst – 1920ndate kohta enneolematu algatus leidis tollaste kultuurikorraldajate suurest vastuseisust hoolimata suurt publikumenu ning aitas oluliselt kaasa pärimusmuusika väärtustamisele ning staatuse paranemisele ühiskonnas.

Lisaks korraldas August Pulst kahe maailmasõja vahelisel perioodil pärimusmuusika jäädvustamist heliplaatidele ning organiseeris külapillimeeste ja -laulikute ringreise. Pikki aastaid tegeles August Pulst innukalt vanavara kogumisega, olles otseselt seotud nelja muuseumi rajamisega, milledest Eesti Kunstimuuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum ning Tori Muuseum ka tõeks said, vabaõhumuuseumist sai asja alles hiljem.

„August Pulst ei tegelenud vaid pärimuskultuuri jäädvustamise ja salvestamisega, vaid ka vanade traditsioonide jätkamise ja esitamisega uutel ja tema enda aja jaoks julgetel viisidel. Ise kujutan teda tihti ette kunstnikuna, kes värvi asemel maalis huvitavaid mustreid olemasoleva pärimusega. Oleksin äärmiselt õnnelik, kui meie õpistu suudab jätkata tema alustatud elutööd,“ sõnas juubeliaastat kommenteerides Sofia Joons, Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures tegutseva vabahariduskooli August Pulsti õpistu juhataja.

Juubeliaasta avakuu sündmused:
  • 14.01 kl 16.00 August Pulsti laulude ja pillilugudega näitemäng "Presidendi kojutulek" Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, esitab kandlesõprade ühendus Kannelkond

  • 14.01 kl 19.00 tantsuklubi ehk vanad seltskonnatantsud elava rahvamuusikaga Tallinna Vanalinna muusikamajas, eestvedaja Leanne Barbo

  • 15.01 kl 15.00 ettekandepäev "August Pulsti jäljed Tartus" Eesti Rahva Muuseumis

  • 15.01 kl 18.00 külapillimeeste kontsert ja tantsuklubi Tartu Seltside Majas

  • 16.01 kl 18.00 pillimeistrite kontsert Kadrioru kunstimuuseumis, esinevad muusikud ja tantsijad meistrite Roland Suitsu, Rait Pihlapi, Indrek Roosi jt. pilli järgi

  • 17.01 kl 16.00 kontsert "August Pulst 120" Pärimusmuusika Aidas, esinevad TÜ  Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid, lugusid vestab Piret Päär, külas udmurdi rahvalaulik Nadja Utkina, pakutakse isetehtud leiba ja meemõdu

  • 19.01 kl 19.00 August Pulsti näituse "Minevikust tulevikku" avamine Tori Muuseumis

  • 19.01 kl 20.00 August Pulsti maalide näituse "Mütoloogiline Tori" avamine, põrgulugude ja -legendide vestmine Tori Rahvamajas
August Pulsti juubeliaasta pidustusi korraldavad Eesti Pärimusmuusika Keskus ja August Pulsti õpistu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinna Vanalinna muusikamaja, Tori muuseum ja rahvamaja, Eesti Rahva Muuseum, Kadrioru kunstimuuseum ja Eesti Kontsert.

Põhjalikumat teavet August Pulsti elu ja tegemiste ning juubelipidustuste kohta leiab www.folk.ee/opistu