Lugupeetud riigikogu saadikud ja lugupeetud koalitsiooni moodustavad erakonnad!

Soovime juhtida teie tähelepanu keskkonnakaitse- ja kliimaeesmärkide täitmisega seotud küsimustele. Oleme sügavas mures, et uue koalitsiooni suund on kiirendada korraga kõiki transporditaristu suurehitisi, mis avaldavad kümnete uute kaevanduste rajamisega ning rohevõrgustiku edasise killustamisega pöördumatut mõju keskkonnale.

  • Arvamused
  • 27. jaanuar 2021
  • Foto: Palgiveoauto sõidab Vormsilt mandrile. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Eestimaa tulevik aga seondub just meie looduse säilimisega. Toimiva looduskeskkonnata ei ole meil tulevikus elu, paksu metsata ning puhta Läänemereta ei kandu edasi meie läänemeresoome identiteedi aluspõhi.

Aeg on muuta Eesti riigiks, kus kõigis majandustegevustes lähtutakse eeskätt sellest, et need ei rikuks alles olevat loodust, vaid rikastaks seda. Keskkonnamõjude hindamine ei saa olla pelk ristike tabelis, vaid peab olema oluliste otsuste kaalumise mõjur. Me peame eelisarvestama keskkonnaga ning muutma majandusmudeli keskkonda toetavaks.

Oleme jõudnud ajajärku, mil tuleb peatada kõik tegevused, mis aitavad kaasa liikide väljasuremise hoogustumisele ning suurendavad kasvuhoonegaaside heidet.

Praegune intensiivne metsaraie põhjustab kliimamuutusi. Meie ainulaadsed loodusmetsad ei tohi põleda pelletitena Suurbritannia, Taani ja Hollandi ahjudes. Metsi ei tohi käsitleda vaid puidu saamise kohana. Eesti peab kehtestama metsade üldplaneeringu, millega on määratletud ära kõik metsad, mida ei tohi käsitleda majandusmetsadena ning milles ei teostata lageraieid – need on looduskaitsealad koos piiranguvöönditega, rohevõrgustik, KAH-alad, vääriselupaigad ning looduslikud pühapaigad. Meil on vaja uuesti kehtestada kaitsemetsade kategooria. Samuti tuleb kehtestada üleüldine pesitsusrahu.

Eelnenud perioodi vältel on keskkonnateemad unarusse jäänud ning isegi eelmiste riigikogu valimistele eelnenud debattidel tuli keskkonnateema jutuks vaid ühel põgusal korral.

Oleme veendunud, et Eestimaa roheline tulevik on loodavale valitsuskoalitsioonile oluline ja aja jooksul kuhjunud metsandusprobleemidele soovitakse leida kiired lahendused.

 

Marko Kaasik
Erakond Eestimaa Rohelised juhatuse liige, keskkonnateadlane

5206174
marko.kaasik@rohelised.ee

 

Piret Räni

Erakond Eestimaa Rohelised volikogu liige


Lauri Klein

Eesti Tulevikuerakonna juhatuse liige

5179668

Lauri.Klein@eesti.ee

 

Airi Hallik-Konnula

Eesti Tulevikuerakonna juhatuse liige

 

Mihkel Tiganik

Vastuhakk Väljasuremisele Eesti kõneisik

 

Liina Steinberg
Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige
 

Terje Põvvat
Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige ja pressi koordinaator

5373 2233

terje.povvat@gmail.com

 

Henri Holtsmeier

Reeded Tuleviku Nimel noorteliikumise kõneisik

henri.holtsmeier@fridaysforfuture.ee