MTÜ SEB Heategevusfond kuulutab välja stipendiumiprogrammi õppestipendiumi taotlemiseks eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus elavatele noortele. Stipendiumi saavad taotleda ka noored emad.

Stipendiumifondi suuruseks 2015. aastal on 50 000 eurot ja taotluse esitamise tähtpäev on 2. veebruar. 

Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,

  • õppevahendite soetamiseks ja/või

  • igakuiseks isemajandamiseks,

  • lastehoiu (lasteaia) maksu tasumiseks (noore ema stipendium).

MTÜ SEB Heategevusfondi projektijuht Merike Villard: „Igakuise 7000 annetaja toel on fond aidanud vanemliku hooleta noortel oma haridusteed alustada või jätkata, sest hea haridus vähendab alla vaesuspiiri langemist ja parandab noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel. 2014. aastal andis heategevusfond välja 108 õppestipendiumit.“

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperes, hooldusperes, turva-või asenduskodus elavad noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis. Stipendiumi saavad taotleda noored emad, kes on eestkosteperes, hooldusperes, turva- või asenduskodus emaks saanud enne 19. -eluaastat, on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ja soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Vajalikud dokumendid taotluse esitamiseks leiad siit.