Keskkonnateabe Keskuse eestvedamisel alustatakse Emajõe vanajõgede suudmete avamist, et parandada kalade rändetingimusi Emajões.

Vanajõgedeks (ka sootideks või kooldudeks) nimetatakse jõesängi muutumise tulemusena "pärisjõest" kõrvale jäänud ja nüüd omaette veekogusid moodustavaid endisi sängiosi. Paljudel vanajõgedel on ühendus Emajõega kadunud, jõesängi liikumise ja settimise tulemusena on mitmed neist jõe praegusest sängist eemale jäänud. Sellega kaasneb paratamatult suur kahju elustikule, mis tähendab eelkõige koelmualade kaotuse ja hapnikudefitsiidi poolt põhjustatatud loomastiku massilist hukkumist.

Mitmete vanajõgede suudmeid on pika aja jooksul inimese poolt regulaarselt süvendatud. Suuremad kaevetööd viidi läbi aastal 1959, samuti 1960. aastatel, kui 28. suuremast luhaveekogust kaevati jõkke kanalid.

Sõlmitud hankelepingu raames puhastatakse 8 vanajõge ning Kärevere paadikanal. Süvendatakse vanajõgede suudmed, vajadusel eemaldatakse puittaimestik, väljakaevatud pinnas planeeritakse. Töid teostatakse nii ujuvtehnikalt kui jõe kaldalt. Pärast tööde lõppu objektid heakorrastatakse.

Tööde lõpptähtaeg on 2012. aasta märts. Objekti maksumus on 2, 8 miljonit krooni, projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Projekt viiakse läbi Keskkonnaministeeriumi poolt välja töötatud meetme “Vooluveekogude seisundi parandamine” raames, mille kogumaksumus on 76, 2 miljonit krooni.

Allikas: Keskkonnainfo