17. augustist avatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õppekirjanduse väljaandjatele ja maaletoojatele juurdepääs õppekirjanduse registrile. Alamsüsteemi eesmärkideks on võimaldada kirjastajatel iseseisvalt õppekirjandus registreerida ja anda üldsusele võimalus registreeringutega tutvuda.

Õppekirjanduse registreerimiseks ja sellega seotud toimingute tegemiseks peab autoriseeritud kasutaja infosüsteemi id-kaardi abil sisse logima, olemasolevate registreeringutega saab tutvuda EHISe avalikus vaates.

Taotlused alamregistri kasutusõiguste saamiseks tuleb saata e-posti aadressile ehis.tugi@hm.ee  ja taotlusel esitatav informatsioon peab sisaldama andmeid nii kirjastuse kui ka töötaja kohta, keda kirjastus soovib määrata omapoolseks administraatoriks. Kirjastuse andmetest peavad esitatud olema selle registreerimiskood, täpne nimetus, aadress ja kontaktandmed. Töötaja kohta käiv informatsioon peab sisaldama tema nime, isikukoodi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Vastus infosüsteemi kasutusõiguste loomise kohta edastatakse kirjastuse poolt esitatud administraatori e-posti aadressile.