Biominerata on Eestis esimene looduslike puhastusvahendite tootja, kes alustas tegevust 2012. aastal. Juba 2013. aastal esitlesid nad oma esimest kodupuhastuse tootesarja Euroopa suurimal ökomessil Biofach.


Täna toodavad nad nõude-, tualeti-, klaasi- ja üldpuhastusvahendit ning uudset vahuseepi. Kõikide toodete koostisesse kuuluvad meie oma kohalikust Värska mineraalveest pärit tervisesõbralikud mineraalained, mis aitavad puhastusprotsessile kaasa. Hetkel on nad ainukesed Eesti puhastusvahendite tootjad, kellele on omistatud rahvusvaheliselt tunnustatud ökomärgis Ecocert.

Kuidas sündis idee puhastusvahendite tootmiseks?

Erinevalt kosmeetikatoodetest oli keskkonna- ja tervisesõbralike puhastusvahendite valik võrdlemisi väike ning samas oli meil piisavalt võimekust tooteretseptide väljatöötamiseks ning esmaseks katsetamiseks.

Kui oluliseks peate, et Teie toodang valmib Eestis kohapeal? Tooraine on ju paratamatult mitte-eestimaine?

Peame oluliseks toote valmistamist kasutuskohale võimalikult lähedal. Kuigi Eestis ei toodeta enamike kosmeetika- ja puhastusvahendite koostisained ega pindaktiivseid aineid, kasutame siiski kohalikke teenuseid, tööjõudu ning võimalusel ka oskusteavet nii palju kui võimalik.

Meie toodete oluliseks komponendiks on tervisesõbralik ja kohalik Värska mineraalvesi. Tegelikult on Eestis mitmeid avastamata tooraineid, eriti mahepõllumajanduslikke- või metsasaadusi, mida oleks võimalik toorel või töödeldud kujul tootmises kasutada. Mitmed Eesti tootjad on leidnud võimaluse kohalikke saadusi rahvusvahelistele turgudele viia. Mõned Eesti kosmeetika-, toidu- ja mahetootjad on suutnud isegi haruldaste toorainete baasil tootele või kaubamärgile hädavajalikku unikaalsust luua, mis on eelduseks rahvusvaheliselt eduka brändi loomiseks.

Mis tarbijaid motiveerib valima just Biominerata puhastusvahendeid?

Biominerata tootesari on ainus rahvusvaheliselt tunnustatud kodumaine puhastusvahendite sari, andes võimaluse kohalikule nõudlikule kliendile osta kodumaist toodet.

Millised on tulevikuplaanid, kuhu näete oma brändi arenemas?

Ennekõike soovime pideva turundus- ja tootearenduse tegevuse kaudu jõuda rohkematele rahvusvahelistele turgudele. Esimesed pingutused Ameerika Ühendriikide turul Amazon.com müügikanali kaudu on andnud positiivseid tulemusi.

Kui palju Te isiklikus tarbimises jälgite, et toode oleks keskkonnasõbralikult toodetud või kannaks ökomärgist?

Oleme ökotootjatena ratsionaalsed tarbijad, eelistades võimalusel mahetoodangut igas kategoorias. Samas oleme tundlikud hinna suhtes ning suhtume kriitiliselt kontrollimata väidetesse ökoloogilise kvaliteedi osas.

Kas tootel on ökomärgised või soovite sinnani jõuda? Miks see on oluline?

Meie toodetel on rahvusvaheline Ecocert ökomärgis, mis nii puhastusvahendite kui kosmeetika kategoorias sätestab rangemad kvaliteedi-, tooraine- ja tootmisnõuded kui Euroopa Liidu ametlik ökomärgis ning võimaldab seeläbi juurdepääsu eriti rangete ökoloogilisuse nõuetega müügikanalitele ja klientideni.

Euroopa Liidu ökomärgis on omistatud viiele Eesti ettevõttele. Eesti kosmeetikatootjad arutavad, kas sarnaselt toidutootjate mahemärgisega tuleks Eesti välja töötada ka tarbekaupade märgised – kosmeetikale ja kodukeemiale?

Meie kogemusest oleks mõistlik arendada ühtset Euroopa Liidu ökomärgist, et vältida mitmete liikmesriikide killustatud ökomärgiste paljusust, mis mõjub tarbijale segadusttekitavalt. Kas näiteks Eesti või Poola tarbija teab, mis vahet on Kreeka või Itaalia ökomärgise nõuetel?

Kohalike ökomärgiste eelis on oluliselt ilmekam näiteks toiduainete puhul, kus on rohkem piirkondlikke ja kohalikke unikaalseid toorainet, geograafiliselt määratletud koostisaineid ja huvitavaid liike, kuid kosmeetika- või puhastusvahendite sektoris on oluline üldiste fundamentaalsete põhimõtete järgimine, mis võimaldab inimesel kiiresti ja intuitiivselt leida poeriiulist ökoloogilisele standardile vastav toode.

Küll on aga põhjendatud erinevate rahvusvaheliste ökomärgiste (nt. Ecocert vms) olemasolu, mis võimaldavad tootjal vabatahtlikult seada endale kõrgemad standardid tootmise ja tooraine osas, astudes sammu kaugemale riiklikest minimaalsete ökonõuetega piirduvatest ökomärgistest.