Boliivias on poliitikud ja kodanikuühendused jõudnud kokkuleppele seaduse osas, mis tagab loodusele inimõigustega võrdväärsed õigused. Esmakordselt käidi idee välja möödunud aastal toimunud kliimamuutuse ja emakese Maa õiguste ülemaailmsel rahvaste konverentsil.

Seaduses rõhutatakse, et Emake Maa ehk Pachamama on „püha ja viljakas elu allikas, mis toidab ja kaitseb kõiki tema üsas olevaid elusolendeid. Ta on alalises tasakaaluolekus, harmoonias ja ühenduses kosmosega. Ta koosneb kõigist ökosüsteemidest ja elusolenditest ja nende iseorganiseerumisvõimest“, vahendab Treehugger.

Selline maailmavaade tugineb Boliivia põlisrahvaste kultuurile ja sel on palju ühist kogu maailma põlisrahvaste uskumustega. Laias laastus on sarnased ka hindu traditsioonilised uskumused, mille kohaselt on kogu eksistents püha; samuti võib leida ühisosa ka mitmete Euroopa rahvaste kristluse-eelsete uskumustega.

Kuigi pole veel kindel, milline saab olema uue seaduse tegelik võime putukate, loomade ja ökosüsteemide õigusi kohtus kaitsta, on Boliivia valitsusel plaanis luua Emakese Maa ministeerium ning nimetada ametisse vastav ombudsman. Loodava institutsiooni ülesandeks saab ka seaduslike õiguste tagamine kogukondadele ning reostava tööstuse kontroll.

Uus seadus sisaldab järgnevaid pühaks peetavaid õigusi:

Õigus elule ja eksistentsile; õigus jätkata eluks vajalikku ringet ilma inimese sekkumiseta; õigus puhtale veele ja õhule ning õigus mitte muuta rakustruktuuri geneetiliselt või muul moel. Seadus peab pühaks ka looduse õigust „mitte saada mõjutatud suurte infrastruktuuri- ja arendusprojektide poolt, mis mõjutavad ökosüsteemide tasakaalu ja kohalikke kogukondi“.