Põllumajandus- ja Toiduamet annab teada, et Poola päritolu lahtine mugulsibul partiist numbriga 207265 tuvastati taimekaitsevahendi jääkide ületus. Coop on algatanud antud sibulate tagasikutsumise.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kaisa Orgusaare sõnul tuvastati sibulas taimekaitsevahendi jääki koguses, mis on kõrgem Euroopa Liidus kehtestatud piirnormist.

„Ettevõte on algatanud toote tagasikutsumise ja edastanud vajalikud dokumendid,“ selgitas Orgusaar.

Orgusaar lisas, et tarbijatel, kes on vahemikus 19.-28. juuli kõnealusest partiist Poola päritolu sibulaid  soetanud, neid tooteid mitte tarbida. Tarbijal on õigus viia need tagasi kauplejale, kust toode osteti ja nõuda tagasi toote eest tasutud raha.

Lahtiselt müüdud Poola päritolu sibulast tuvastati kahe taimekaitsevahendi jäägi piirnormi ületused. „Taimekaitsevahendi Flupyrami sisaldus võib avaldada negatiivset toimet inimese tervisele. Kokku saabus Eestisse Leedu edasimüüa kaudu üle 16 tonni sibulaid, mis jaotati kõigi Coop toidupoodide vahel. Hetkel ei ole veel teada, kas sibulad võisid jõuda ka teiste Eesti ettevõteteni, kuid teeme kõik endast oleneva, et see välja selgitada“ lisas Orgusaar.

Kui toode, mis ei vasta toiduohutusnõuetele, on tarbijani jõudnud, siis on toidukäitleja seadusest tulenev kohustus anda tarbijatele tõhusat ja täpset teavet toote kõrvaldamise põhjuste kohta. Samuti toimetab toidukäitleja tarbijatele juba tarnitud tooted vajaduse korral tagasi. Põllumajandus- ja Toiduametil on kohustus korrakaitseseadusest tulenevalt avalikkust teavitada võimalikust ohust.