Vangistuse peetavate delfiinide mälestamise päeva tähistamisel, 4. juulil 2009, alustati kampaaniaga, mille eesmärk on lõpetada Euroopas vangistuses peetavate delfiinide kannatused.

Kümme Euroopa ja rahvusvahelist loomade heaolu ja säilitamisega tegelvat organisatsiooni, mis moodustavad European Alliance to End Dolphins in Captivity (EAEDC) tegutsevad, et tõsta teadlikkust vangistuses peetavate delfiinide olukorrast.

EAEDC kutsub Euroopa Liitu üles keelustama uute delfinaariumide ehitust ning vaalade ja delfiinide pidamist Euroopa Liidus, kandidaatriikides ja Šveitsis.

"Selle petitsiooni allkirjastajad on seisukohal, et vangistuses peetavate vaalade ja delfiinide elutingimused ei ole neile sobivad nagu on nõutud Direktiivi 1999/22/EC (metsloomade pidamine vangistuses) järgi. Seetõttu nõuavad kohest uute delfinaariumide ehitamise keelustamist, delfiinide ja vaaladega kauplemise lõpetamist Euroopa Liidu liikmesriikides ning, selle kandidaatriikides, Türgis jaŠveitsis . Delfiinide püüki, nendega kauplemist ja vangistuses pidamist ei ole võimalik õigustada loomade heaolu või liikide kaitse vaatenurgast."