Vastutustundliku ettevõtluse ja keskkonnateemade
tähtsustamise poolest tuntud trükiettevõte Ecoprint on otsustanud
1.mail Minu
Eesti mõttetalgute raames sisse seada oma mõttekoja.

Põhiteemaks loomulikult loodusväärtused. Küsimused millele mõttetalgute osas meiegi vastuseid otsime, on väga hästi välja toonud märtsikuises Postimehe arvamusloos „Roheline vale“ Eesti suursaadik Lätis, Jaak Jõerüüt. Kuidas ära tunda roheline ja pseudoroheline, inimsõbralik ja inimvaenulik? „Kui usaldus kõige vastu mureneb nagu laste liivaloss päikese käes, kust saaks teada rohelist tõde?“  jätab kirjanik ja suursaadik lahti küsimuse oma arvamusloo lõppu ? Arvame, et see on hea lähtepunkt meie mõttekojas. Et küsimused ei jääkski õhku, vaid saaksid mõttetalgutel ka konkreetsed ettepanekud ja lahendused. „Kindlasti panustame omaltpoolt ka peale mõttetalgute toimumist, et head ideed saaksid ka ellu viidud, niipalju kui meie võimuses,“ sõnas Ecoprindi juhataja Juhan Peedimaa. Palju on viimastel päevadel räägitud vähesest aktiivusest kodadega liitumisel. Meie ühineme seisukohaga, et tähtis pole niivõrd ajada kokku suurt hulka inimesi, vaid leida üles mõttekaaslased ja need, kes head algatust südamega võtavad.  

Ootame oma mõttekojaga liituma kõiki, kes väärtustavad keskkonda, nii ettevõtluse, poliitiliste otsuste kui ka üksikisiku tasandil.

Ecoprindi mõttekoda asub Tartumaal Vahi tööstuspargis, Savimäe 13, Ecoprindi trükimajas. 

Liitumine www.minueesti.ee aadressil on lihtne, tuleb valida mõttekoda ning sisestada oma kontaktandmed. Alates tänasest on Minu Eesti korraldustiim teinud registreerumisel veel ühe olulise lihtsustuse. Kui varem sai veebis registreeruda 3-liikmeliste tiimidena ja üksikult vaid raamatukogudes või kojavanema kaudu, siis alates tänasest on veebis registreeruda ka üksi, ilma tiimi omamata. Kojavanemad on abiks, kui registreerumisel tekib mistahes küsimusi.

Kojavanem Ecoprindi rohelises mõttekojas:

Mereli Kivi
Tel: 52 37785
E-post: mereli@ecoprint.ee