Teist aastat järjest on Eesti ainsa riikliku keskkonnaautasu „Aasta Keskkonnategija“  peaauhinna toonud AS Ecoprint Tartumaale. Sel aastal tunnistas Keskkonnaministeeriumi ekspertkomisjon Ecoprindi keskkonnategija kategooriaks parimaks nii juurutatud keskkonnajuhtimise süsteemi kui Rohelise Trükise toote eest.

Ecoprindi tegevjuhi Karmen Puiga sõnul on ta eriti rõõmus keskkonnasõbraliku toote tiitli üle. „Roheline Trükis on siinsel turul ainus registreeritud keskkonnasõbraliku trükise kaubamärk, millele Keskkonnaministeeriumi tunnustus on andnud nüüd ka riikliku tagatise“, sõnas Puiga. Keskkonnasõbraliku toote teeb Ecoprindi Rohelise Trükise kaubamärki kandvast trükisest looduslik trükivärv, keskkonnasõbralik trükipaber ning keskkonnasäästlikud tehnoloogiad, mida ettevõte tootmiseks kasutab.

Lõppev aasta on ettevõttele olnud arenguterohke. Ettevõte laienes, vahetas nime ning võttis uues tootmishoones kasutusele uudsed keskkonnasäästlikud tehnoloogiad. Küsimuse peale, kas suured investeeringud end jaheneva majanduse tingimustes õigustavad, sõnas Ecoprindi juhataja Juhan Peedimaa: „Meie jaoks oli areng vältimatu. Selleks, et turuosa kasvatada ja mitte loorberitele puhkama jääda on tarvis olla konkurentidest sammu võrra ees. Majandusolukord, kus tugevamad jäävad ellu, nõuab teatavate riskide võtmist ja valmisolekut investeerida.“  Peedimaa arvates on Eesti keskkonnasõbralikul ettevõtlusel arenguruumi veel palju. Nii ka Ecoprindil, mistõttu on pidev areng ja uute lahenduste leidmine oluline.

Eelmisel aastal oli ettevõttel tänu riiklikule keskkonapreemiale osaleda mainekal üle-Euroopalisel keskkonnaauhindade konkursil EBAE keskkonnajuhtimise kategoorias.  Ligi 100 tugeva keskkonnaorganisatsiooni ja ettevõtte seas kogu Euroopast jõudis Ecoprint oma kategooria kolme parima hulka. Kui ka sel aastal võimalus EBAE konkursil osaleda avaneb, võtab Ecoprint selle Peedimaa sõnul kindlasti vastu. „Võimalus kõrvutada end keskkonnaalaselt tugevate Euroopa ettevõtetega on Ecoprindi jaoks oluline väljakutse ja lisab veelgi motivatsiooni.“

Ettevõtte 2007 aastat kokkuvõttev keskkonnaaruanne, mille koostamise traditsiooni Ecoprint jätkab. Keskkonnaaruande eesmärk on Karmen Puiga sõnul anda ülevaade ettevõtte tekitatud ökoloogilisest jalajäljest ning näidata ära kitsaskohad. Tulemustest lähtuvalt püstitatakse järgneva aasta eesmärgid ja tegevuskava keskkonnamõjude vähendamiseks. Viimase keskkonnaaruande põhjal on kõige suuremaks mureallikaks jäätmed, mis moodustasid 2007 aastal 86% Ecoprindi ökoloogilisest jalajäljest. Tegevjuhi kinnitusel on kavas vähendada nii olme- kui tootmisjäätmete hulka. Seda nii töötajate teadlikkuse tõstmise kui efektiivsema planeerimise läbi. Ecoprint on alustanud koostööd ka mitmete koolide ja lasteaedadega. „Kui paljudes trükikodades ja ettevõtetes lähevad ühepoolselt trükitud paberid otse vanapaberisse, siis meie kavatseme oma majas tekkivad masinate häälestuspoognad, mis on trükitud vaid ühelt poolt, anda lasteaedadesse ja koolidesse kasutamiseks joonistus- või mustandipaberina. Nii saab üks paberileht maksimaalselt ära kasutatud, enne kui ümbertöötlemisele läheb,“ tutvustas Puiga veel ühte säästlikkuse põhimõtet.

Ecoprint on ka siiani pööranud suurt tähelepanu jäätmeprobleemidele.  Jäätmetekke vähendamise kõrval  on rõhk ka tekkivate jäätmete sorteerimisel ja taaskasutusse  suunamisel. Kui keskkonnaaruanne käsitleb jäätmetena kõiki tekkivaid jäätmeliike, sõltumata nende ümbertöötlemisse suunamisest, siis lõppeval aastal on taaskasutusse suunatud Ecoprindis tekkivatest jäätmetest 81%.  Selle eest pälvis Ecoprint novembris ka Ragn-Sells AS`i poolt väljaantava „Aasta Taaskasutaja 2008“ tiitli.