Eile avati Tartu külje all Vahi tööstuspargis trükistööstuse Ecoprint uus trükimaja. Pidulikul avamisüritusel osalesid teiste seas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning Tartu linnapea Urmas Kruuse, kellele usaldati lindi läbilõikamise au.

Uues tootmishoones on senisest enam pandud rõhku energia- ja ressursside säästmisele orienteeritud tehnoloogilisi lahendusi.

Majale on paigaldatud 3 Airdolphin tuulegeneraatorit, mis peaksid prognooside kohaselt tootma ca 3 % kogu ettevõtte aastasest energiavajadusest. Ettevõtte juhataja Juhan Peedimaa sõnul ei saa selle prognoosi juures rääkida küll väga tasuvast investeeringust. Tuulegeneraatorite abil elektrienergia tootmine on ettevõttes pigem tähelepanu juhtimiseks erinevatele alternatiivsetele ja keskkonnasäästlikele lahendustele.

Oluliselt tasuvamateks investeeringuteks on trükimajas loodud sadevee kogumise lahendus, millel põhineb trükikoja niisutussüsteem ning mille abil loodetakse vee tarbimise kokkuhoidu ca 60 % ulatuses. Kuigi hoonel on ka oma gaasikatlamaja, kasutatakse seda vaid nii-öelda varuvariandina. Maja soojusega varustamine toimub peamiselt seadmetest vabaneva jääksoojuse arvelt. Tootmise seadmete töötamisel tekkiv jääksoojus katab prognooside kohaselt ära kogu tootmise talvise küttevajaduse. Nii olmeruumides kui mõningal määral ka tootmises kasutatava sooja vee tagab trükimaja katusele paigaldatud 7,7m2 pindalaga päikesekollektor.

Juhan Peedimaa sõnul ei ole need tehnoloogiad pelgalt trükitööstuse pärusmaa. Peale niisutussüsteemi võiks edukalt samu lahendusi pruukida mistahes teise valdkonna ettevõte, kelle jaoks on oluline toota võimalikult säästlikult ning vähese keskkonnamõjuga.

trükikoda2

FOTO: Ecoprint AS nõukogu esimehe Vello Peedimaa selgitusi trükivärske Eesti kaardi kohta kuulavad Tartu Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tartu linnapea Urmas Kruuse ning keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

Eilsetel külalistel oli ka võimalus veenduda, et tootmises kasutatavad taimsed trükivärvid on praktiliselt lõhnatud, ent nendega trükkimine tagab samaväärse kvaliteedi, kui mistahes nafta destillaatide baasil valmistatud trükivärvidega. Avamisürituse menukaimaks vahepalaks oli uue, aprillis soetatud Ryoby trükimasina käivitamine. Nii oli kõigil külalistel võimalik jälgida trükipressi tööd ning võtta avamiselt kaasa trükisoe, Regio poolt koostatud Eesti kaart. Esimese masinast väljunud kaardi sai endale keskkonnaminister.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi juhtis oma sõnavõtus tähelepanu sellele, et hoolimata trükikoja keskkonnasõbralikkusest peavad ka trükise tellijad olema vastutustundlikud ning mõtlema oma trükitellimuste puhul põhjalikult läbi oma reaalsed vajadused.

Ettevõtte tegevjuhi Karmen Puiga sõnul on kolimisega seotud investeeringud kokku ca 17 miljonit. Neist suurim investeering on uus vesilakiseadme ja infrapunakuivatiga varustatud Ryobi trükimasin. Kuna Ecoprint koostab ainsa Eesti trükiettevõttena igal aastal keskkonnaaruannet ning mõõdab oma ökoloogilist jalajälge, tehakse tehnoloogilised valikud Puiga kinnitusel lähtuvalt keskkonnahoiust ja võimalikult efektiivse ning ökonoomse tootlikkuse suunas.

Ecoprint AS loodi 2008.a. alguses AS Triip, AS Guttenberg ning OÜ Repro ühinemise tulemusel. 2007 aasta keskkonnategija tiitel võimaldas ettevõttel kandideerida Euroopa keskkonnauhindade konkursil, kus tihedas konkurentsis on tänaseks jõutud 3 parima sekka keskkonnajuhtimise valdkonnas. Võitja kuulutatakse välja 3. juunil Brüsselis.