Täna andis Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon Eesti Energia Lelle tänaval asuvale peakontorile üle Rohelise Kontori tunnistuse

Euroopa Rohelise Kontori süsteemi tunnistused antakse organisatsioonidele, kes on silma paistnud keskkonnateadlike lahendustega oma töökeskkonnas, näiteks jäätmete liigiti kogumine, efektiivsem vee ja energia kasutamine, töötajate teadlikkuse tõstmine. Rohelise Kontori süsteemi eesmärgiks on hoida töötajate tervist ja vähendada kontorite keskkonnamõju, aidates organisatsioonidel seekaudu ka raha säästa.

„Keskkonnahoidlik tegutsemine on täna meie jaoks igapäevatöö osa ning keskkonnahoidlikku suhtumist ootab meilt ka omanik – Eesti riik,“ kommenteeris Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter „Eesti Energia on keskkonnamõjude vähendamiseks viimastel aastatel palju ära teinud. Ainuüksi eelmisel aastal viisime ellu mitu keskkonnahoidlikkusele suunatud projekti: tõhustasime välisõhu kvaliteedi seiret püstitades Vaivara vallas seirejaama ja vähendasime allmaakaevandamise mõju keskkonnale rajades Estonia kaevanduses ammendunud kamberplokkidesse suuremahulise allmaa settebasseini. On loomulik, et ka oma kontoris mõtleme ja käitume keskkonda säästvalt ning mul on hea meel tõdeda, et seeläbi oleme jõudnud Rohelise Kontori staatuseni,“ lisas Sutter.

„Kontoriruumide kvaliteet on muutunud üha olulisemaks, sest mõjutab otseselt meie meeleolu ja tööviljakust ning suurema osa oma ajast, ligi 70%, veedame kontoriruumides,“ sõnas EKJA juhatuse liige Harri  Moora.

„Meil on hea meel, et Rohelise Kontori süsteem on populaarsust kogunud ning 36. organisatsioonina saab selle tunnistuse Eesti Energia peakontor. Tallinnas, Lelle tänaval asuv kontor on heaks eeskujuks ka teistele suurtele ettevõtetele, kuidas ligi 5000 ruutmeetril, üheteistkümnel korrusel ja ca poole tuhande töötajaga on võimalik edukalt Rohelise Kontori põhimõtteid rakendada,“ kommenteeris EKJA juhatuse esimees Jana Kelus.

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon on 2003. aastal loodud vabatahtliku liikmeksoleku alusel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon ettevõtlusega seotud keskkonnaalase tegevuse edendamiseks. EKJA (www.ekja.ee) ühendab nii keskkonnaküsimustest huvitatud ettevõtteid ja organisatsioone kui ka üksikisikuid.

Alates 2015. aastast on EKJA Rohelise Kontori tunnistusi välja andev organisatsioon Eestis. Info Rohelise Kontori kohta leiab siit.