Metsandussektor avaldas täna toetust Eestimaa Looduse Fondi algatusele muuta Eesti aastaks 2035 teadmistepõhiselt kliimaneutraalseks. Metsa- ja puidusektor on üks väheseid majandusharusid, kellel on tänastele keskkonnaprobleemidele leevendavaid lahendusi pakkuda. Paraku oli ELFi reaktsioon toetusavaldusele ootamatult ühekülgne ning pigem hüüdlausete-, mitte algatuses rõhutatud teadmiste põhine.

  • Arvamused
  • 13. september 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa: „Metsandusel on oluline roll kliimaneutraalsuse saavutamisel. Puidust toodete positiivsest mõjust ja kasvavate metsade süsiniku sidumise võimest räägivad täna nii juhtivad kliima- kui süsinikuteadlased. Ka ÜRO kliimaraport toonitab, et metsade majandamine meie kliimavöötmes on oluline võtmetegur, et leida tänasele kliimakriisile lahendust. Oleme olukorras, kus ELF küll hüüab välja loosungeid, kuid kahjuks ei paku välja ühtegi jätkusuutliku lahendust kliimakriisi leevendamiseks. Metsandusel on olemas lahendused, mis aitaksid kliimakriisi leevendada. Oma vastuses metsandussektori toetusavaldusele on ELF unustanud teadmistepõhisuse ning keskendub pigem ideoloogiale.”

Samuti taunib Eelmaa, et süsiniku teemal kaasatakse ekspertidena teadlasi, kes pole antud vallas avaldanud ühtegi teadustööd. “Ühest küljest kutsub ELF üles kliimakriisile teaduspõhiselt lähenema, kuid samas kasutab ise aktiivselt teaduspesu, et levitada maailmavaatest, mitte teadusest tulenevaid ideid."

Eelmaa tuletab meelde, et Eestis on olemas teadlased, kes uurivad süsinikuringe toimimist metsades. Just nende teadlaste töötulemused saame aluseks võtta, et otsustada metsade mõju ja võimalike rollide üle Eestis kliimaneutraalsuse saavutamisel. „Lisaks on käsil metsanduse arengukava koostamine, mille raames saame Eesti metsanduse tulevikku suunata teadmistepõhiselt, mitte hüüdlausete põhjal,” kutsub Eelmaa üles Eesti oludel põhinevate teadustööde tulemusi arvesse võtma.