Neljapäevast alustab Eesti suurima ja vanima metsaomanike esindusorganisatsiooni Eesti Erametsaliidu tegevjuhina tööd pikaaegne erametsanduse edendaja Jaanus Aun. Pensionile suunduv Andres Talijärv on lubanud ka edaspidi metsaomanike huvide kaitses kaasa lüüa.

Viimased 13 aastat sihtasutust Erametsakeskus juhtinud Jaanus Aun on Erametsaliidu juhtimises osalenud ka varem, seda juhatuse esimehena aastatel 2002-2006. Metsaomaniku ja Hiiumaa Metsaseltsi liikmena on ta metsaomanikuks olemise rõõmude ja muredega ka praktikas hästi kursis.

Auna sõnul on tänapäevase metsapoliitika kujundamisel oluline tagada metsade majandamine lähtudes metsaomaniku otsusest. “Peremehetundega metsaomanik majandab metsa viisil, et kõik metsahüved võrdselt väärtustatud saavad. Neid omanikke tasub usaldada,” kinnitas ta.

Eesti Erametsaliidu üheks olulisemaks teemaks on kujunenud looduskaitseliste piirangute õiglase kompenseerimise eest seismine. Selleks jätkatakse ka uue tegevjuhiga tööd Riigikogu keskkonnakomisjonile tehtud ettepanekuga maadevahetuse võimaldamiseks. Samuti on kavas keskkonnaministrile meelde tuletada metsaomanike ebavõrdse kohtlemise probleemi piiranguvööndites väljaspool Natura alasid ning kevadel riigi eelarvestrateegias kirjapandud lubadusi piirangute õiglaseks hüvitamiseks.

Viimased 40 aastat aktiivselt Eesti metsanduspoliitika kujundamises osalenud Andres Talijärv andis tänavu aasta alguses teada oma plaanist pensionile jääda. Erametsaliidu tegevjuhina töötatud kolme aasta suurima saavutustena näeb Talijärv metsatulude 5000-eurose tulumaksusoodustuse jõustumist mullu kevadel.

“2020. aastal realiseerus seaduseks ühiste jõupingutuste pikaajaline tulemus. Pean õnnestumisteks ka kõiki neid erametsaliidu tegevusi, mille tulemusel metsaomanikele ei pandud täiendavaid piiranguid,” rääkis Talijärv viimastele aastatele tagasi vaadates. Ta on lubanud ka edaspidi erametsaliidu tegemistes ja erametsaomanike huvide kaitsel kaasa rääkida, seda küll senisest oluliselt väiksemas mahus.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on kohalikke metsaomanikke ühendavad metsaühistud. Liit esindab erametsaomanike huve, et võimaldada maksimaalset tegevusvabadust metsade säästlikul ning tulutooval majandamisel.