Olles asunud üle kümne aasta Narva-Jõesuus, kolis Keskkonnaagentuur Eesti idapoolseima ilmajaama tagasi Narva. Uus asukoht võimaldab mõõta ja edastada senisest täpsemaid ilmaolusid Kirde-Eestis.

2001. aastal viidi Narva meteoroloogiajaam üle Narva-Jõesuusse, mis katkestas jaama 50 aasta pikkuse vaatlusrea. Vahepealne asukoht võimaldas mõõta vaid merelähedast mikrokliimat, mis ei andnud täit ülevaadet Narva ilmaoludest. Vajadus aktinomeetriliste ja tuule parameetrite täpsemate mõõtmiste järele tingis ka ilmajaamale sobivama asukoha otsimise.

Narva ilmajaam (taas)rajati Narva Soldina lennuväljale ning täidab nüüdsest ka Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni nõudeid tuule vaatluste tegemiseks. Peamiseks tingimuseks on meteoväljaku paiknemine avaral alal takistustest võrdlemisi kaugel. See tagab tuule mõõtmiseks vajalike andmete õigsuse ja täpsuse. Meteojaama kolimise käigus vahetati välja kogu senine mõõtetehnika, tehes Narva ilmajaamast Eesti uusima ning kaasaegseima.

Narva meteoroloogiajaamas mõõdetakse lisaks tuulele ka pilvede kõrgust, sademeid, nähtavust, lumepaksust, päikesekiirgust ja õhutemperatuuri. Saadud andmed on igapäevase ilmainfo tagamise kõrval ka aluseks keskkonnaseisundi analüüsidele, mille alusel on võimalik vastu võtta seda parandavaid otsuseid.

Meteoroloogiajaama (taas)rajamine läks maksma 85 852,8 eurot ning seda rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.