2. juulil saatis Eesti suurimaid keskkonnaühendusi ühendav katusorganisatsioon Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) avaliku kirja Eesti Vabariigi Valitsusele ja Euroopa Komisjonile seoses oma esindaja tagasi kutsumisega Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjonist. Avaliku kirja eesmärgiks on teavitada nii Euroopa Komisjoni, Vabariigi Valitsust kui ka avalikkust laiemalt põllumajandusministeeriumi poolt kallutatult ja ebademokraatlikult juhitud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjoni tööst, milles EKO ei soovi enam osaleda.

Olles arengukava koostamisse kaasatud huvigruppidest ainsana ainult keskkonnakaitseliste huvide eest seisev organisatsioon, kaalus EKO oma otsust osaleda arengukava juhtrühmas tõsiselt.

Sellegi poolest loodavad EKO liikmed, et maaelu arengukava pole veel lukus, mida on kinnitanud ka põllumajandusminister ja et ministeeriumi poolne sisuline kommentaaride analüüs ja kursimuutus ei ole välistatud.

EKO jätkab osalemist arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluses, mis peaks tagama arengukava keskkonnakaitse eesmärkide arvesse võtmise.

EKO arvamuse on kokku võtnud EKO liikmesorganisatsiooni Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Silvia Lotman oma 1. juulil Postimehes avaldatud arvamusartiklis:

(arvamus.postimees.ee/1286274/silvia-lotman-uhiskonna-huvid-esindamata).