Sel nädalal alustasid Maa-amet ja Läti Ruumiandmete Informatsiooni Agentuur geodeetiliste mõõtmistega kahe riigi piirialal. Mõõtmised viiakse läbi 15-40 kilomeetri laiusel alal mõlemal pool piiri sama metoodikat kasutades. See on vajalik, et mõlema riigi koordinaat- ja kõrgussüsteemid sobiksid omavahel kokku. Välitööd Eesti-Läti piiril lõpevad septembris.

  • Maamajandus
  • 21. mai 2021
  • Foto: Eesti meeskond tööhoos/Maa-amet

Maa-ameti geodeesia osakonna juhataja ja Eesti projekti juht Karin Kollo selgitas, et tegemist on eelkõige projekteerijatele ja ehitajatele vajaliku andmestikuga, mida kasutatakse piiriüleste rajatiste nagu näiteks maanteede, viaduktide ja raudteede ehituse puhul. „Praegu Eesti ja Läti geodeetilised süsteemid ei ühildu ja seetõttu on piiriüleste projektide läbiviimine raskendatud,“ märkis ta. Mõõtmistega saadav andmestik koondatakse veebipõhisesse ühisrakendusse, mis võimaldab riikide koordinaat- ja kõrgussüsteemide ristkasutust. „Tänavu Eesti-Läti 340 kilomeetri pikkuses piirikoridoris toimuvate mõõtmiste puhul on tegemist mahuka tööga, mille tulemused on kasutatavad aastakümneid,“ rääkis Kollo.

Eestis ja Lätis kasutusel olevad riiklikud geodeetilised süsteemid põhinevad Euroopa referentssüsteemidel. Samas kasutab kumbki riik oma territooriumil geodeetiliste süsteemide kinnistamiseks mõnevõrra erinevaid lähteandmeid ja mõõtmistulemusi. Seetõttu esineb Eesti-Läti piirialal lahknevusi nii kõrgus- kui ka koordinaatväärtustes.

Projekti GeoRefAct kohta on rohkem infot Maa-ameti veebilehel.