2010. aastal laekus Eesti Loomakaitse Seltsile ligikaudu 1300 teadet seoses hulkuvate ja kodutute lemmikloomadega üle Eesti. 2011. aasta esimesel poolel oli vastavate teadete arv ligikaudu 800.

Eesti Loomakaitse Selts aitab kuu jooksul keskmiselt 65 looma  (peamiselt hulkuvad kassid ja koerad) ca 3000 euro ulatuses. Eesti varjupaikades viibib pidevalt mitusada koera ja ligikaudu 1000 kassi. Sellest tulenevalt peab Eesti Loomakaitse Selts äärmiselt oluliseks suurendada hulkuvate loomade teket ennetavate tegevuste osakaalukohaliku omavalitsuse elukeskkonna kujundamisel ning aidata kaasa leitud loomade omanike parema tuvastamise võimaluste leidmisele.

Selleks, et saada selgemat ülevaadet Eestis valitsevast olukorrast, viib selts läbi küsitluse kõigis kohalikes omavalitsustes vahemikus 23.11.2011 – 31.01.2012, mille peamisteks eesmärkideks on saada ülevaade hulkuvate loomade probleemi ulatusest Eestis, kirjeldada faktide põhjal kohalike omavalitsuste senist tegevust ja eelarvelisi võimalusi hulkuvate loomade probleemiga tegelemisel, tõsta Eesti elanikkonna teadlikkust hulkuvate ja väärkoheldavate loomadega seotud probleemistikust, tutvustades uuringu tulemusi avalikkusele ja täiendada juhiseid asjakohase käitumise võimalustest kokkupuutel hulkuva loomaga.

Uuringu tulemuste alusel hinnatakse koostöös ekspertidega kohalike omavalitsuste suutlikkust neile Eesti Vabariigis kehtiva loomakaitseseaduse järgi pandud kohustuste täitmisel seoses hulkuvate loomadega. Peale põhjalikku analüüsi, mis esialgse plaani kohaselt valmib järgmise aasta suveks, pakume huvitatud osapooltele välja võimalikke loomasõbralikumaid ja efektiivsemaid lahendusi hulkuvate loomadega seotud probleemide leevendamiseks ning töötame vajadusel välja ettepanekud seadusemuudatusteks.