Ülemaailmse loomade päeva puhul kuulutas Eesti Loomakaitse Selts (ELS) 15. aastat järjest avatuks aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo konkursi. Viimase kahe kuu jooksul Eesti inimestelt laekunud ja kõige enam nimetatud lugude vahel kutsub ELS detsembrikuus hääletama.

  • Bioneeri uudised
  • 4. detsember 2015
  • Hüljatud kasse pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Suurema demokraatia tagamiseks viib selts alates möödunud aastast tegude valimised läbi kaasates inimesi valimisse algusest peale: oktoobri ja novembri jooksul on saatnud mitmed inimesed enda arvamuse 2015. aastal Eestis aset leidnud kõige eeskujulikumatest ja kõige taunimisväärsematest loomadega seotud ning avalikkuse tähelepanu pälvinud tegudest.

Terve detsembrikuu kutsub ELS aga oma kodulehel kuue kõige enam nimetatud loo põhjal hääletama lõppeva aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo poolt. Jaanuaris kuulutab selts välja kaks kõige enam hääli saanud lugu.

Kõige loomasõbralikuma teo kandidaatideks on sel aastal kass Vango päästmine loomasõber Merle Rallmanni algatusel, MTÜ Nurru Ometi loomine ja tegutsemine Kuusalu loomavabriku likvideerimiseks ning Koer Maximuse päästmine politsei ja Varjupaikade MTÜ poolt. Kõige loomavaenulikemateks nimetati kõige enam aga Rando Randma poolt toime pandud loomade väärkohtlemisi ja tapmisi, uue karusloomafarmi avamist Noarootsis ning Koer Maximuse väärkohtlemist.

„Kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo valimine paneb Eesti inimesi loomadega toimuvat rohkem märkama ja õpetab eluliste näidete varal, millised inimeste teod põhjustavad loomadele palju kannatusi, kuidas oleks tulevikus võimalik neid ära hoida ning kuidas on igaühel võimalik abivajavaid loomi aidata juba täna,“ loodab ELS-i hädajuhtumite juht Maaja Mäll.    

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine.