Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS) on tulnud mitmeid teateid seoses põhjapõtradega, kes on jõulude saabudes toodud Tallinna Raekoja platsi, Solarise keskuse katusele ning Võru jõululaadale.

  • Bioneeri uudised
  • 17. detsember 2010
  • Foto: https://pixabay.com/photos/heart-love-sunset-shape-sign-3147976/

ELS paneb inimestele südamele, et inimesed peaksid kinni toitmist keelavatest siltidest ning ei toidaks põhjapõtru piparkookide ja kommidega. Vale toit võib loomadele mõjuda tervist kahjustavalt. Valest toidust ja sellest tekkinud seedehäirete tõttu on saanud juba kannatada üks Tallinna Raekoja platsil viibinud põtradest, kes õnneks on paranemas.

Lisaks maiustustega toitmisele mõjub põhjapõtradele linna keskkonnas viibimine stressirohkelt, sest valju muusika, rahvamasside ja müra sees ei ole loomad harjunud olema. ELS ei kiida heaks põhjapõtrade näitamist rahvale linnaruumis, sest loomadele põhjustab see stressi ja nende transportimine võib tekitada füüsilist valu.

ELSile teadaolevalt on jõululaatade korraldajatel kõigil olemas Veterinaar-ja Toiduameti (VTA) luba põhjapõtrade näitamiseks ning eksponeerimine on kooskõlas seadusega. VTA on käinud kontrollimas põhjapõtrade heaolu ja jaganud omalt poolt soovitusi, et loomade pidamise tingimused linnaruumis ja avalikuks näitamiseks oleks tagatud.

Samas ELSile laekunud teadete kohaselt on olnud korraldajatel probleeme põhjapõtradele heaolu tagavate tingimuste loomisega.

ELS juhib ürituste korraldajate tähelepanu sellele, et kui üritusele on toodud loomad, siis peab korraldaja kaasama tauditõrjeseaduse kohaselt veterinaararsti, kes kontrollib üritusele toodud looma tervislikku seisundit ja veterinaarnõuetele vastavust ning looma heaolu ürituse käigus.

Lähtuvalt loomakaitseseadusest on looma omanik kohustatud võimaldama loomale vastavalt liigile ja eale kohases koguses sööta ja joogivett ning peetavatel loomadel peab olema varjumisvõimalus ilmastikutingimuste eest.