Statistikaameti andmetel toodeti Eestis 2022. aastal ligi 850 000 tonni piima, mis on viimase 30 aasta suurim piimatoodangu kogus. Kuigi Eesti piimalehmade arv on vähenenud, siis nende produktiivsus on ainult tõusnud ja seega on ka piimatoodang suurenenud. Piim kulub põhiliselt piimatoodete tootmiseks ja ekspordiks ning väiksemal määral põllumajanduslikes majapidamistes kohapeal tarbimiseks.

 

Septembris toimuva Eesti toidu kuu puhul vaatab statistikaamet piimatootmist Eestis. Eesti piimatoodang vähenes pärast Eesti taasiseseisvumist 1,2 miljonilt tonnilt järsult peaaegu kaks korda. Viimastel aastatel on toodang olnud taas suurem kui 800 000 tonni. Piimalehmade arv on taasiseseisvumisajaga võrreldes rohkem kui kolm korda väiksem, kuid tootlikkus on samal ajal pidevalt tõusnud ja ühe piimalehma kohta toodetakse juba üle 10 000 kg piima aastas. Tootlikkuse märkimisväärse tõusu tulemusel on suurenenud ka piimatoodang, millest jätkub nii oma tarbeks kui ka ekspordiks.

 

Eesti mullune piimatoodang püstitas viimase 30 aasta rekordi

2022. aastal läks 94% kogu toodetud piimast kas otse või vahendajate kaudu töötlejatele ja eksportimiseks. Suuremas või väiksemas mahus tegelevad piima kokkuostuga Eestis umbes 30 ettevõtet. Neist 14 suuremat ostavad iga kuu kokku üle 1000 tonni piima. Eksportijateks on nii kokkuostjad kui ka suuremad piimatootjad ise. Kokku eksporditakse teistesse riikidesse suurpakendites umbes veerand piimatoodangust ehk 216 000 tonni toorpiima ja koort.

Töötlejate kokku ostetud piimast valmistatakse mitmesuguseid piimatooteid nii siseriiklikuks tarbimiseks kui ka ekspordiks. Lisaks Eestis toodetud piimale kasutatakse piimatoodete tegemiseks väikeses koguses ka suurpakendites imporditud piima ja koort, mida 2022. aastal toodi Eestisse kokku veidi alla 30 000 tonni.

Üle poole töödeldavast piimast kulus juustu ja või valmistamiseks, sh 37% juustuks ja värskeks juustuks ehk kohupiimaks ning 17% võiks ja võitoodeteks. Joogipiimaks läheb 13% töödeldud piimast. Lisaks piimatöötlejatele valmistatakse piimatooteid väikestes kogustes ka piima tootvates majapidamistes. 2022. aastal toodeti majapidamistes oma toodetud piimast ligi 140 tonni juustu ja veidi ka muid tooteid. Ülejäänud majapidamistesse jäänud piim kulub loomadele söödaks, müüakse otse tarbijatele või kasutatakse toiduks.

Peale lehmapiima toodeti Eestis 2022. aastal 500 tonni kitsepiima.

Vaata ka põllumajanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.