Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu käskkirjaga kehtestati alates 31.05.2018 kogu Eesti territooriumil suure tuleohuga aeg. Suure tuleohuga ajal on metsas keelatud küttekoldevälise tule tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine. Tuleohtlikuks on seoses erakorraliselt kuumade ja kuivade ilmadega muutunud on ka kõik Tallinna pargid, parkmetsad ja koduaiad.

Inimeste jaoks seab suure tuleohuga aeg lisapiirangud metsas tegutsemisel. „Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh selleks ettevalmistatud kohas,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Päästeametile tähendab suure tuleohuga aeg kõrgendatud tähelepanu pööramist inimeste käitumisele looduses ringi liikudes ja toimetades.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju on kergem ennetada kui seda hiljem kustutada st looduses tuleks liikuda ja käituda hoolivalt. Palume mootorsõidukiga looduses sõitmist vältida, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju.

Sellise mõtlematu tegevuse tagajärg haarab suure hulga päästeressursist ning võib oluliselt halvendada ülejäänud päästeteenuste kättesaadavust elanikkonnale.

Vaata Ilmateenistuse tuleohu kaarti.

Suure tuleohuga aeg lõpetatakse vastavasisulise Päästeameti peadirektori käskkirjaga suure tuleohu taandumisel.