Tootjafirma Monsanto andis 22. aprillil 1998 sisse taotluse kasutada  putukaresistentset maisi MON810 loomasöödana ja kasvatamiseks direktiiv 90/220/EÜ alusel ja inimtoidu koostisena kasutamiseks – määruse 1829/2003 alt.  Selle GM maisi luba lõppes 2007. a aprillis ja 2007. a mais andis Monsanto sisse uuendustaotluse. Austria, Ungari, Prantsusmaa ja Kreeka on kasutanud kaitseklausleid selle maisi kasvatamise keelamiseks, kuna vahepealse perioodi jooksul on ilmunud mitmeid tõendeid teaduslikust määramatusest ja maisi MON810 võimalikest  kahjulikest mõjudest.

Hoolimata sellest, et revideerimisprotsess ei ole veel läbi, nõuab Euroopa Komisjon kaitseklauslite mahavõtmist. 

Eesti valitsusvälised organisatsioonid esitasid nii põllumajandusministeeriumile kui keskkonnaministrile ja Euroopa Liidu Asjade Komisjonile palve mitte toetada Euroopa Komisjoni nõuet kaotada liikmesriikides kehtestatud GM maisi kasvatamise keelud.

Hoolimata sellest hääletas 16. veebruaril Põllumajandusministeeriumi esindaja toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees selle poolt, et Kreeka ja Prantsusmaa  peaksid loobuma oma keeldudest; 2. märtsil hääletas Eesti Keskkonnaministeerium, et Ungari ja Austria peaksid loobuma oma samalaadsetest keeldudest.  Toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ei saavutatud kvalifitseeritud hääleenamust ei keeldude säilitamise ega mahavõtmise poolt.  Keskkonnanõukogus hääletasid aga Euroopa Liidu keskkonnaministrid geneetiliselt muundatud Monsanto MON810 GM maisi kasvatamise üle ning jõudsid otsusele, et Austriale ja Ungarile peab jääma õigus otsustada oma territooriumil GM maisi kasvatamise riskide üle ise.  Vaid Eesti, Suurbritannia, Soome, Holland ja Rootsi toetasid Austria ja Ungari survestamist, et nad kasvataksid ka geneetiliselt muundatud maisi.