Riigikokku läheb geneetiliselt muundatud organismide (GMO) keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE).

  • Arvamused
  • Rea Raus
  • 30. oktoober 2018
  • https://pixabay.com/photos/farming-climate-change-farming-3449647/

Eelnõuga soovitakse loobuda geneetiliselt muundatud (GM) põllukultuuride asukohtade ja käitlejate andmekogu loomisest ning selle asemel luuakse võimalus asjakohaste andmete kandmiseks taimetervise registrisse.

Eelnõu kohaselt tuleb edaspidi GM põllukultuuri kasvatamiseks saavutada eelnevalt kokkulepe mesinikuga, kelle mesilaspere jääb põllust kuni kolme kilomeetri kaugusele.

Aga GMOd peaksid olema Eestis täielikult keelustatud, nii nagu seda on juba 19 EL riiki teinud. Seaduseelnõu sisuliselt valmistab ette GMOdele veelgi rohelisema tule andmist. GMO saaste levib looduses kontrollimatult, olles muuhulgas ka õietolmu saastaja, tuues geneetiliselt muundatud organismid meie kodumaisesse toitu.

Mesinikelt "nõusoleku" küsimine ning 3 km piir on samuti vägagi kaheldavad kriteeriumid, pidades silmas, et paljud mesinikud on põllumeestest sõltuvad korjemaade osas ning mesilased lendavad ka oluliselt kaugemale kui 3 km, õietolmu ja nektarit korjama. GMO küsimus on äärmiselt vastuoluline ja just seetõttu on enam kui 19 Euroopa Liidu riiki sellele kindla ei öelnud. Ökoriik Eesti võrgustik,mesinike ühendused on pöördunud ka Riigikogu poole, kogudes allkirju rahvaalgatusele, et GMOd Eestis keelustada.

Kuigi Eesti ühelt poolt on võtnud suuna mahemaaks saamisele, valminud on mahemajanduse tervikprogramm ja lisaks väidetakse, et Eestis puuduvat huvi GMOde kasvatamiseks on ometi kummaline seis, kus nii poliitikud kui ka täitevvõim GMOde keelustamise osas mingeid konkreetseid samme ei taha astuda. Võtame alatasa malli EL-st, miks siin 19 EL riigi eeskuju midagi ei maksa? GMO-del ei tohi olla Eestis kohta!


Originaalpostitus siin.