12. mail esitas Erakond Eestimaa Rohelised (EER) fraktsioon Riigikogu otsuse eelnõu, mille sisuks on ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamisega.

„Looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava valmimiseni peatada lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi uute kaevelubade menetlemine,“ seisab otsuse eelnõus.

Vajaduse looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamise järele tingis nimetatud valdkonnas valitsev kaootiline olukord. Uute kaevelubade menetlemine ohustab paljude kohalike kogukondade elukeskkonda, kusjuures viimastel puudub sisuline võimalus oma kodukandi loodust tõhusalt kaitsta. Valmiv arengukava loob eeldused senisest süsteemsemaks lähenemiseks looduslike ehitusmaterjalide kaevandamisele.

„Mõni aeg tagasi tegi Keskkonnaministeerium sellise kiiduväärt sammu ja algatas nimetatud arengukava, kuid paraku ei peatatud sellega uute maardlate avamise menetlemist,“ märkis eelnõu üleandmisel EER fraktsiooni liige, Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Aleksei Lotman.

„Praegu jätkuv võidujooks maavaradele töötab sellele eesmärgile vastu. Seetõttu on vajalik peatada uute kaevelubade menetlemine kuni kava valmimiseni,“ jätkas ta.

„Kuna kava peaks valmima juba käesoleva aasta lõpuks, samas kui praegu kasutusel olevate karjääride toodangust jätkub märksa pikemaks ajaks, ei tekita taoline ajutine abinõu ka mingeid tõsiseltvõetavaid tagasilööke majandusele,“ selgitas Lotman.