USA eilne otsus taanduda Pariisi kliimaleppest on kahetusväärne ja vastutustundetu samm. Juhtivate tööstusriikide liidrid on aga jõudnud juba kinnitada, et USA tegevus ei väära teiste osapoolte tahet kliimaleppe eesmärke saavutada. Kiiresti odavnev taastuvenergia võimaldab kõigil osapooltel seada senisest ambitsioonikamad eesmärgid ning leppe eesmärgid ikkagi täita. EL eesistujana lasub Eestil vastutus kindlustada edasiliikumine Pariisi kliimaleppe rakendamisega

  • Kliima
  • 9. juuli 2017
  • Ülemine foto: https://pixabay.com/photos/paris-france-eiffel-tower-night-1836415/

Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist taunis USA ühepoolset otsust Pariisi kliimaleppest taanduda, ent lisas et ülejäänud leppega liitunud riikide avaldused näitavad selget tahet eesmärkide täitmisega edasi liikuda. „Euroopa liidrite avaldused kõnelevad selgest motivatsioonist võidelda kliima soojenemise vastu, panustades seeläbi kodanike heaolusse, majanduskasvu ja töökohtadesse.  EL eesistujana lasub Eestil vastutus kindlustada edasiliikumine Pariisi kliimaleppe rakendamisega, tõestada maailmale Euroopa liidrirolli kliimapoliitikas ning tõstatada senisest ambitsioonikamate pikaajaliste kasvuhoonegaaside vähendamise ja taastuvenergia suurendamise eesmärkide küsimus EL tasandil“.

 

Tammist lisas, et kiiresti odavnev taastuvenergia võimaldab kõigil osapooltel seada senisest ambitsioonikamad eesmärgid ning kliimalepe ikkagi täita. Eile avaldas mõjukas mõttekoda Agora Energiewende analüüsi, mille kohaselt on tulenevalt odavnenud taastuvenergia tehnoloogiatest võimalik Euroopa Liidul aastaks 2030 saavutada kulutõhusalt 45%-line kasvuhoonegaaside vähendamine, taastuvenergia osakaalu suurendamine 35%-ni ja energiatarbimise vähenemine 34%. Agora Energiewende raport kinnitab Taastuvenergia Koja hiljutise analüüsi järeldusi, mille kohaselt on taastuvenergiale üleminekuks vajalikud investeeringud Eestis vähenenud kolmandiku võrra.

 

Tammist leidis, et Eestil lasub muutunud olukorras vastutus võtta vastu selged otsused põlevkivikasutuse vähendamiseks. „Hiljutine OECD keskkonnatoime ülevaade Eesti kohta tõdes, et põlevkivist sõltuvuse vähendamine on Eesti kõige suurem majanduslik, keskkonnaalane ja sotsiaalne väljakutse ning riik ei saa oodata tegevusetult põlevkivivarude ammendumist,” tõdes Taastuvenergia Koja juht. Ta lisas, et riigil on vaja põlevkivist väljumise strateegiat ning selget plaani taastuvenergia arendamiseks.

 

2011.aastal asutatud mittetulundusühing Eesti Taastuvenergia Koda koondab taastuvenergiaga seotud Eesti assotsiatsioone, ettevõtteid ja eraisikuid, et üheskoos edendada ja arendada valdkonda.

 

Mõttekoja Agora Energiewende analüüs on leitav siit.