Tervet Euroopat haarav harrastusteaduse projekt „EuroBioBlitz“ toimub 24. ja 25. septembril. Välkvaatluse käigus kogutakse võimalikult palju teavet elurikkuse kohta. Tartu Ülikooli loodusmuuseumis 24. septembril toimuval Teadlaste Ööl jagab loodusvaatluste kohast nõu Veljo Runnel.

Üleeuroopaline bioblitz toimub 44 riigis, harrastusteadlased ja huvilised koguvad 48 tunni jooksul elurikkuse kohta infot, mida spetsialistid saavad kasutada looduskaitselistes tegevustes nii oma kodukohas kui ka terves maailmas. Loodusvaatluste tegemise käigus õpitakse lähemalt tundma oma kodukoha loodust, omandatakse teadmisi eluslooduse vaatlemisest ja määramisest ning panustatakse looduskaitsesse eluslooduse kaardistamisega.

Bioblitzist saab osa võtta igaüks ja ka Eesti loodushuvilised on oodatud osalema. Ainuke kriteerium osalemiseks on, et osaleja peaks saama kasutada iNaturalist keskkonda vaatluste sisestamiseks. Vaadeldud liike aitavad määrata ka teised iNaturalist kasutajad, seega saavad osaleda ka need, kes ise liike piisavalt hästi ei tunne.

Reedel, 24. septembril toimuval Teadlaste Ööl Tartu Ülikooli loodusmuuseumis jagab üle-eestilise Loodusvaatluste maratoni projektijuht Veljo Runnel vaatluste tegemise kohast nõu ja infot välkvaatlusel osalemisest. Uuri lisainfot iNaturalisti veebilehel ja vaata Veljo Runneli koostatud videojuhendit, kuidas vaatlustega bioblitzil osaleda.