EL võttis vastu uued ranged energia hulgimüügi eeskirjad, mille peamine eesmärk on ära hoida siseteabe kasutamist ja turu muul viisil kuritarvitamist, mis moonutab energia hulgihindu ning tähendab tavaliselt seda, et ettevõtjad ja tarbijad maksavad energia eest rohkem kui vaja. Uus seadus jõustub käesoleva aasta lõpus, teatas Euroopa Komisjoni Esindus Eestis.

Esmakordselt kontrollitakse kogu ELi energiakaubandust, et selgitada välja rikkumised. Liikmesriikide ametiasutused kehtestavad karistused, mis aitavad peatada ja ära hoida turuga manipuleerimist.

Määrusega keelatakse kasutada siseteavet müügi- või ostutehingute puhul, kuulutatakse ebaseaduslikuks manipuleerivad tehingud ja valeteabe levitamine, kohustatakse energiamüüjaid oma tehingutest teada andma Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) ning määratakse ühtlasi ACER vastutavaks kõigi müügitehingute sõltumatu jälgimise ja eesmärkide täitmise kontrollimise eest.

ELi energiavolinik Günther Oettinger sõnas: „Tänane päev on oluline teetähis siseturu arengus. Uued kauplemiseeskirjad aitavad kehtestada õiglasi energiahindu. Parandades turu läbipaistvust ja terviklikkust, suurendame ka kõigi turuosaliste usaldust siseturu hea toimimise vastu. See soodustab konkurentsi ja tagab tarbijaile alati parimad hinnad.”

Energiatootmises sõltuvad turuhinnad rohkem kui muudes valdkondades tootmis- ja ülekandevõimsuste kättesaadavusest. Selle põhjuseks on asjaolu, et elektrienergiat ei saa tööstuslikul tasandil ladustada. Seepärast võib hindu kergesti mõjutada, luues vale mulje võimsuste kättesaadavusest või vähendades tegelikku toodangut.

Kuna liikmesriikide reguleerivatel asutustel ei ole siiani olnud juurdepääsu kõigile piiriüleseid tehinguid kajastavatele andmetele, on olnud raske aru saada, mis neil turgudel toimub, ning tõhusalt välja selgitada kuritarvitamise juhtumeid. Täna vastuvõetud määrust kohaldatakse kõigi ELi elektrienergia ja gaasi hulgimüüjate suhtes, sealhulgas tarbijatele kauba kättetoimetamise kokkulepete suhtes. Määrusega luuakse süsteem turu kuritarvitamise väljaselgitamiseks ning nähakse ette karistused juhuks, kui eeskirju ei täideta.