9.05 kell 18:00 korraldavad Tartu keskkonnaaktivistid Tartu Loodusmajas uue võrgustiku loomise avaürituse. Võrgustiku eesmärgiks on sarnaselt mõtlejate ja tegutsejate koondamine ja koostöö tugevdamine. Üritusel loome tingimusi omavaheliseks suhtluseks, info, jõu ja nõu jagamiseks.

Elava Tartu võrgustiku põhimõte on ühendada ja tugevdada Tartu kodanike, organisatsioonide ja seltside tegevusi töötades ühise eesmärgi nimel, milleks on elurikas ja jätkusuutlik Tartu.

Kõik võrgustikku kuulujad tegutsevad oma valdkondades, kuid nende teod on laiemas plaanis kooskõlas elurikkama, kestlikuma ja rohelisema Tartu visiooniga. Algatus on inspireeritud ülemaailmsest liikumisest ‘’Towns in transition’’ - transitionnetwork.org

Avaürituse kava raames toimub:
Elava Tartu missiooni ja visiooni tutvustamine ning selle ametlik avamine
Võrgustumise tegevused - proovime üheskoos avastada, kuidas igaüks meist saab panustada Tartu jätkusuutlikumaks ja elavamaks muutmisel
Ühine söök - Supp - Palume kõikidel osalejatel tuua ühisele lauale koduseid toite
Elav muusika

Tulge kohale ja hakkame koos ellu viima muutusi, mida tahame maailmas näha!